Expats en kennismigranten

Salariscriterium 2020 voor kennis- en arbeidsmigranten

In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is het salariscriterium voor kennis- en arbeidsmigranten opgenomen. Jaarlijks wordt het salariscriterium herzien aan de hand van het indexcijfer van de cao-lonen. Onderstaand vindt u de nieuwe salariscriteria, inclusief een korte toelichting hierop.

Bruto maandbedragen

Per 1 januari 2020 gelden onderstaande bruto maandbedragen exclusief 8% vakantiegeld:

  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar €3.381,00 (inclusief vakantiegeld €3.651,48)
  • Kennismigranten 30 jaar en ouder €4.612,00 (inclusief vakantiegeld €4.980,96)
  • In Nederland afgestudeerden €2.423,00 (inclusief vakantiegeld €2.616,84)
  • Europese Blauwe Kaart €5.403,00 (inclusief vakantiegeld €5.835,24)

Bij de beoordeling van het salariscriterium wordt uitsluitend betekenis toegekend aan het loon in geld. Hierbij gaat het om het vaste contractueel overeengekomen en in geld vastgestelde brutoloon, waartoe niet wordt gerekend de door de werkgever te betalen vakantiebijslag. De waarde van niet in geld uitgekeerd loon en de waarde van onzekere loonbestanddelen als overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen worden niet meegeteld.

Toeslagen en tewerkstellingstellingsvergunning

Gegarandeerde onkostenvergoedingen en toeslagen mogen wel worden meegerekend als deze structureel elke maand worden uitbetaald.
Een vaste toeslag, zoals een dertiende maand of vaste eindejaarsuitkering die contractueel is vastgelegd mag alleen bij het brutoloon worden meegeteld als deze ook daadwerkelijk maandelijks aan de kennismigrant wordt uitbetaald.
Bovenstaande salariscriteria worden ook gehanteerd voor het aanvragen van een verblijfsvergunning onder de Europese ICT-richtlijn (96/71 EG).

Salariscriterium voor een tewerkstellingstellingsvergunning in het kader van overplaatsing binnen een concern welke niet onder de Europese ICT-richtlijn valt is €4.612,00 (inclusief vakantiegeld €4.980,96).

Voor aanvragen die voor 1 januari 2020 zijn ingediend geldt het salariscriterium van 2019.

Als werkgever dient u er rekening mee te houden dat in geval van verlenging van een bestaande verblijfsvergunning na 1 januari 2020 aan het nieuwe salariscriterium zal moeten worden voldaan. Tevens dient u het loon maandelijks giraal aan de kennismigrant over te maken. Verder dienen loonstroken bij controle / inspectie meteen beschikbaar zijn.

Bron: Salarisjobs.nl (16 januari 2020).

 

Nieuw kenniscentrum zet arbeidsmigranten in spotlight

Een kenniscentrum met Limburgse roots moet de rol van arbeidsmigranten in Nederland gaan toelichten.

In het centrum wordt informatie gebundeld over arbeidsmigranten als het gaat om bijvoorbeeld werk, wetgeving, cultuur, integratie en wonen. Het centrum is een initiatief van Frank van Gool en Karolina Swoboda, de oprichters van het Venrayse OTTO Workforce.

Versnipperd
Arbeidsmigranten worden volgens de grondleggers steeds belangrijker voor de economie in Nederland. “Er is al veel kennis over bijvoorbeeld huisvesting. Maar die kennis is vaak versnipperd”, stelt Van Gool. “Daarom is dit centrum belangrijk.”

Beeldvorming
Volgens de grondleggers is het centrum ook nodig om de beeldvorming rond arbeidsmigranten te verbeteren. “Het is nu vaak een politieke discussie. Met ongefundeerde statements over arbeidsmigranten proberen politici nu te scoren.”

Onderzoeksvragen
Het centrum krijgt een negenkoppig bestuur dat zelf ook zelf onderzoeken gaat instellen. “We willen bijvoorbeeld weten hoeveel arbeidsmigranten er nu in Nederland zijn. Dat weet niemand”, zegt Van Gool. “Ook willen we weten hoeveel arbeidsmigranten er in de toekomst nodig zijn.”

Objectief
Politici, bedrijven, journalisten maar ook burgers kunnen bij het centrum informatie krijgen over vraagstukken rond arbeidsmigranten. De vraag is echter hoe objectief het centrum daadwerkelijk is, aangezien het is opgericht door het bedrijfsleven. “Daarom hebben we niet alleen werkgevers maar ook werknemers en wetenschappers in het bestuur zitten”, verklaart Van Gool.

Bron: 1Limburg.nl (7 januari 2020).

 

 

 

‘Dubbele pet van uitzendbureau als werkgever en huurbaas niet goed’

Hoge huren, weinig ruimte en vieze woningen: vakbond FNV krijgt steeds meer klachten hierover binnen van buitenlandse uitzendkrachten. Maar omdat in veel gevallen het uitzendbureau zowel de werkgever als huurbaas is, durven volgens de vakbond veel arbeidsmigranten niets te melden uit angst zowel hun baan als bed te verliezen.

De vakbond vraagt hier al langer aandacht voor maar ziet het aantal klachten nu verder oplopen. Maandelijks gaat het om tientallen klachten. De bond vermoedt dat die slechts het topje van de ijsberg zijn. Behalve angst voor het verlies van werk en woning, zouden de arbeidsmigranten ook niet altijd de weg weten naar vakbonden. “Sinds wij echt op de terreinen komen waar ze worden gehuisvest, krijgen we veel meer inzicht over de misstanden op sommige plekken”, zegt Bart Plaatje van de FNV.

De brancheorganisaties voor uitzendbureaus zijn ook niet blij met de dubbele petten van werkgever én huurbaas, zeggen ze. Maar huisvesting is volgens de uitzendbureaus een belangrijk punt om arbeidsmigranten naar Nederland te krijgen.
“Er is op dit moment geen professionele markt voor de huisvesting van arbeidsmigranten”, zegt Jurriën Koops, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Maar om uitzendkrachten vanuit het buitenland naar Nederland te trekken, is passende woonruimte belangrijk. “Nederland staat echt stil als arbeidsmigranten morgen besluiten niet meer te komen.”
De meeste uitzendkrachten uit het buitenland krijgen via hun uitzendbureau woonruimte. Meer dan 180.000 arbeidsmigranten waren vorig jaar via een uitzendbureau werkzaam in Nederland. Ruim 130.000 van hen huurden via het uitzendbureau huisvesting en hadden het uitzendbureau dus ook als huurbaas, blijkt uit cijfers van de ABU en de brancheorganisatie NBBU.

Malafide uitzendbureaus
Deze aantallen zijn volgens de vakbond in werkelijkheid veel hoger. Er werken ook buitenlandse uitzendkrachten in Nederland via uitzendbureaus die niet zijn aangesloten bij deze verenigingen. Daarnaast zijn er ook malafide uitzendbureaus die voor zeer slechte huisvesting zorgen. Precieze aantallen zijn niet bekend.
Deze malafide uitzendbureaus hebben een verdienmodel gevonden in de huisvesting van arbeidsmigranten. Dat bleek ook al eerder uit het jaarverslag van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Maar het probleem ligt niet alleen bij de malafide uitzendbureaus die dit verdienmodel hebben gevonden. Ook bij de grote bekende uitzendbureaus gaan er dingen het mis, zegt de FNV. De dubbele pet van de uitzendbureaus als huurbaas en werkgever, maakt de buitenlandse werknemer kwetsbaar en te afhankelijk. Bij het verliezen van hun werk verliezen de buitenlandse uitzendkrachten vaak ook hun bed of kamer.

Daarnaast krijgt de FNV krijgt ook veel klachten over de kwaliteit van de huisvesting. Vaak zouden meerdere mensen op een kamer slapen en slechts een bed huren. Werknemers zouden vrijwel niet durven te klagen over slechte omstandigheden in huizen, ze zouden gekort kunnen worden op het aantal uren dat ze mogen werken.
Bovendien is de woonruimte veel te duur voor wat het is, volgens de FNV. Honderd euro per week per bed is een gangbare prijs, zegt de vakbond. “Het geld stroomt binnen nog voordat de uitzendkrachten een uur hebben gewerkt.”

‘Kostenpost, geen verdienmodel’
Volgens de brancheorganisaties klopt dat niet. Buitenlandse uitzendkrachten zijn op dit moment gemiddeld wel bijna honderd euro per week kwijt voor een bed op een kamer die ze vaak delen met iemand. “Maar deze kosten zijn inclusief internet, gemeentelijke belastingen en service die er vanuit de uitzendbureaus gegeven wordt”, zegt Koops.
De prijzen voor de kamers kun je volgens hem dan ook niet een op een vergelijken met bijvoorbeeld studentenkamers. “Huisvesting is voor de meeste uitzendbureaus een kostenpost en geen verdienmodel.”

Tekort aan woningen
Er is een schrijnend tekort aan woningen voor arbeidsmigranten, stellen zowel de ABU als de NBBU. Volgens hun berekeningen is er op dit moment een tekort van minstens 120.000 bedden. Veel gemeenten zouden niet zitten te wachten op de huisvesting van arbeidsmigranten.
Zowel de FNV als uitzendbureaus willen af van de dubbele pet en kijken daarvoor richting het kabinet en gemeenten. Meer woningen en meer toezicht op de huidige huisvesting worden door alle partijen gezien als de oplossing. Het is nu wachten op een reactie van het kabinet. Naar verwachting komt Koolmees daar binnenkort mee.

Bron: NOS.nl (15 december 2019).

 

 

 

Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Slim en knetterambitieus: Poolse carrièrevrouwen in Nederland

Arbeidsmigranten uit Polen worden vaak in één adem genoemd met laagbetaalde banen als schoonmaken of aspergesteken. Maar dat beeld is achterhaald. Drie hoogopgeleide Poolse carrièrevrouwen vertellen over hun ervaringen.

Recentere cijfers zijn er niet, maar in 2017 werden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ruim 838.000 banen in Nederland ingevuld door buitenlandse medewerkers. Daarvan hadden bijna 180.000 een Poolse achtergrond.

Sinds Polen in 2004 tot de Europese Unie toetrad, emigreren steeds meer Polen naar Nederland. Daarvan werkt bijna 70 procent in de ‘zakelijke dienstverlening’, al geeft dit een vertekend beeld omdat werknemers die via een uitzendbureau werken hier ook onder worden geschaard – terwijl ze dan nog steeds in de tuinbouw kunnen werken.
Maar het beeld van Polen als voornamelijk laaggeschoolde arbeidskrachten geldt bij lange na niet voor alle Poolse emigranten. Daarom maakte RTL Z een rapportage over Poolse carrièrevrouwen in Nederland en de andere kant van arbeidsmigratie.

Klik hier om de rapportage te bekijken.

 

 

 

 

Buitenlandse werknemers: Vraag en antwoord Rijksoverheid

Wanneer mogen kennismigranten in Nederland werken? Welke vergunningen zijn hiervoor nodig? En welke voorwaarden worden er gesteld aan werkgevers? 

Een niet-Europese kennismigrant kan onder voorwaarden naar Nederland komen om te werken. Hij of zij moet bijvoorbeeld hoog opgeleid zijn. De werkgever moet een erkend referent zijn bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND behandelt dan de aanvraag om een kennismigrant naar Nederland te halen sneller.

Wilt u meer weten over welke voorwaarden en vergunningen er gelden op het gebied van het tewerkstellen van kennismigranten?
Bekijk dan hier de Vraag en Antwoord-pagina van de Rijksoverheid!

 

Poolse arbeidsmigrant verkiest Duitsland voor het eerst in jaren boven VK

Voor het eerst in bijna tien jaar zijn er meer Poolse arbeidsmigranten teruggekeerd uit het Verenigd Koninkrijk dan dat er zijn gearriveerd. Het VK verliest daarmee zijn status als het populairste EU-land onder Poolse werknemers aan Duitsland.

Dit artikel verscheen eerder via Nu.nl. Lees hier het volledige artikel of lees hieronder verder.

Onder meer de Brexit en een goed draaiende Poolse economie leiden ertoe dat er minder Polen in het Verenigd Koninkrijk werken. Zo vertrokken er de afgelopen periode 85.000 Polen uit het VK.
Het aantal Polen dat momenteel in het VK werkt ligt op bijna 695.000, terwijl er in Duitsland meer dan 706.000 Polen werken. Daarmee is Duitsland voor het eerst sinds 2006 weer het populairste land onder Poolse arbeidsmigranten in de EU. Andere populaire bestemmingen zijn onder meer Frankrijk, Ierland en Nederland.

In Nederland waren Polen vorig jaar, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), goed voor circa 180.000 banen.
Op dit moment werken er bijna tweeënhalf miljoen Polen in andere EU-landen, zo blijkt uit cijfers van een Pools bureau voor statistiek uit Warschau.
Polen heeft een grote behoefte aan arbeidskrachten, zo liggen de werkloosheidscijfers op het moment bijna net zo laag als tijdens het communistische tijdperk. Om die reden komen veel goedkope arbeidskrachten steeds minder uit Polen.
Zo weten werknemers afkomstig uit EU-staten als Roemenië en Bulgarije de laatste jaren bijvoorbeeld vaker werk buiten de landsgrenzen te vinden.

Bron: Nu.nl (16 november 2019).

 

Ministeries komen met integrale aanpak misstanden arbeidsmigranten

Het kabinet werkt aan een integrale aanpak waarbij misstanden bij EU-arbeidsmigranten worden aangepakt en tegelijkertijd werk- en woonomstandigheden worden verbeterd. In een brief aan de Tweede Kamer beschrijven de ministers Koolmees, Knops en Van Veldhoven en de staatssecretarissen Van Ark en Keijzer waar deze integrale aanpak uit bestaat.

In de aanpak werkt het kabinet samen met provincies, gemeenten, sociale partners, internationale partners, niet-gouvernementele organisaties en andere private partijen. De focus ligt op zes onderwerpen: voorlichting, registratie, huisvesting, de afhankelijkheidsrelatie van werkgevers, de aanpak van malafide uitzendbureaus en melding van misstanden.
In deze integrale aanpak ingezet op aanvullende eisen voor Nederlandse en buitenlandse uitzendbureaus en zal de waarborgsom voor uitzendbureaus nader worden bekeken. Daarnaast worden er acties in gang gezet die ervoor zorgen dat de voorlichting, registratie en huisvesting van arbeidsmigranten worden verbeterd.
De integrale aanpak die in deze brief beschreven is, kan niet uitgevoerd worden zonder dat alle betrokken partijen op een gestructureerde manier met elkaar gaan samenwerken. Dat betekent dat overheden op nationaal en decentraal niveau beter met elkaar moeten samenwerken en daarbij de sociale partners, ngo’s en andere organisaties betrekken. Alleen met een gezamenlijke visie en gezamenlijke acties kunnen problemen op tijd gesignaleerd en aangepakt worden. Alle partijen moeten hun rol pakken. Regionale samenwerking door publieke en private partijen is daarbij essentieel.

Klik hier om de volledige kamerbrief te downloaden.

 

Verschuiving buitengrenzen van EU?

Verschuiving buitengrenzen van EU?

Arbeidsmigratie van Oost-Europeanen naar Nederland neemt naar verwachting af.
Oost-Europese arbeidsmigranten spelen een belangrijke rol op de Nederlandse arbeidsmarkt, onder meer in de landbouw, de industrie en de bouw. ABN-AMRO concludeert uit eigen onderzoek echter dat het aantal arbeidsmigranten uit Oost-Europa de komende jaren geleidelijk afneemt.

De economie in Oost-Europa draait op volle toeren, waardoor er krapte op de arbeidsmarkt is ontstaan. Dit resulteert in een sterke loongroei. Zo is het minimumloon in de afgelopen vier jaar in Polen met 40% gestegen, in Bulgarije met 65% en in Roemenië met maar liefst 140%. In Nederland nam in deze periode het minimumloon met minder dan 9% toe . De voortgaande convergentie van lonen tussen Oost- en West-Europa zal de drijfveer voor Oost-Europeanen om buiten hun geboorteland werk te zoeken, verder verminderen. Bijkomende factoren in het geval van Nederland zijn de grotere geografische afstand van landen als Polen, Roemenië en Bulgarije en de taalbarrière.
Daarom kiezen arbeidsmigranten eerder voor buurlanden zoals Duitsland en Oostenrijk, waar het minimumloon vergelijkbaar is met dat in Nederland.

Voorts nemen veel Oost-Europese landen beleidsmaatregelen om arbeidskrachten voor de eigen economie te behouden. Zo betalen in Polen werknemers onder de 26 jaar geen inkomstenbelasting en benadert de Poolse overheid in het buitenland werkende Polen actief voor banen binnen de eigen landsgrenzen.

Klik hier om het hele artikel te lezen via ABN-AMRO (31-10-2019).