Buitenlandse werknemers: Vraag en antwoord Rijksoverheid

Wanneer mogen kennismigranten in Nederland werken? Welke vergunningen zijn hiervoor nodig? En welke voorwaarden worden er gesteld aan werkgevers? 

Een niet-Europese kennismigrant kan onder voorwaarden naar Nederland komen om te werken. Hij of zij moet bijvoorbeeld hoog opgeleid zijn. De werkgever moet een erkend referent zijn bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND behandelt dan de aanvraag om een kennismigrant naar Nederland te halen sneller.

Wilt u meer weten over welke voorwaarden en vergunningen er gelden op het gebied van het tewerkstellen van kennismigranten?
Bekijk dan hier de Vraag en Antwoord-pagina van de Rijksoverheid!