Onderzoekspanel

Arbeidsmigranten zijn van groot belang voor de Nederlandse economie en samenleving. Toch weten veel Nederlanders nog relatief weinig over arbeidsmigranten en heerst er nog altijd veel onwetendheid. Bovendien wordt er vooral gesproken óver arbeidsmigranten, maar nauwelijks mét arbeidsmigranten. Daardoor worden nog (te) vaak conclusies getrokken of besluiten genomen over arbeidsmigranten zonder dat zij daarbij zelf betrokken zijn.

Onderzoekspanel haalt perspectief arbeidsmigrant op
De meningen, gevoelens en ervaringen van arbeidsmigranten worden in Nederland vaak niet (voldoende) gehoord. Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten ambieert objectieve kennis over arbeidsmigranten te ontwikkelen, verzamelen en te delen. Om kennis over arbeidsmigranten te ontwikkelen, is het essentieel dat ook het perspectief van de arbeidsmigrant zélf wordt meegenomen. Daarom heeft Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten een onderzoekspanel opgericht dat volledig bestaat uit arbeidsmigranten. Het onderzoekspanel is opgericht in samenwerking met onderzoeksbureau I&O Research om periodiek onderzoeken en peilingen uit te voeren onder arbeidsmigranten. I&O Research is o.a. gecertificeerd voor privacymanagement ISO 27701.

Share My Voice
Het onderzoekspanel is genaamd Share My Voice en kan worden ingezet voor het onderzoeken van diverse thema’s die voor arbeidsmigranten relevant zijn. Denk onder meer aan huisvesting, arbeidsomstandigheden, integratie, toekomstperspectieven en hun visie op specifieke overheidsbeslissingen. Door het uitvoeren van deze onderzoeken kan op objectieve wijze inzicht worden verkregen in de daadwerkelijke kennis, houding, gedrag, ervaringen en/of perspectieven van de arbeidsmigrant zelf. Hierdoor voelen arbeidsmigranten zich meer gehoord, ontstaat meer inzicht in hun daadwerkelijke ervaringen en kan besluitvorming worden verbeterd.

Wilt u meer informatie over het panel of wenst u zelf onderzoeken uit te voeren onder dit panel? Neem dan contact met ons op of klik hier en ga naar de website van het onderzoekspanel!

Onderzoeksresultaten

Er worden periodiek onderzoeken uitgevoerd onder de panelleden over diverse thema’s. De onderzoeksresultaten worden hieronder gepresenteerd. Klik op de button om het onderzoek naar uw keuze te bekijken.

Onderzoek 1: Woon-, werk- en leefsituatie
Het eerste onderzoek werd begin 2021 uitgevoerd en richtte zich specifiek op de woon-, werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten in Nederland. In totaal namen 1.634 arbeidsmigranten deel aan dit onderzoek.

Onderzoek 2: Gezondheidszorg, bedrijfsgezondheidszorg en Arbo-voorzieningen
Het tweede onderzoek werd in augustus 2021 uitgevoerd. Dit onderzoek is gericht op de kennis van- en de toegang tot de gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg onder arbeidsmigranten. In totaal namen 609 arbeidsmigranten deel aan dit onderzoek.

Onderzoek 3: Training, opleiding en toekomstperspectieven
Het derde onderzoek werd in december 2021 uitgevoerd. Dit onderzoek is gericht op training, scholing en opleiding op het werk en de toekomstperspectieven en ambities van arbeidsmigranten. In totaal namen ruim 750 arbeidsmigranten deel aan dit onderzoek.

Onderzoek 4: Arbeidsrecht
Het vierde onderzoek werd in de zomer van 2022 uitgevoerd. Dit onderzoek is gericht op de mate waarin arbeidsmigranten te maken hebben met arbeidsrechtelijke problemen en hun toegang tot (arbeids)recht. In totaal namen bijna 200 arbeidsmigranten deel aan dit onderzoek.

Onderzoek 5: Woon-, werk- en leefsituatie
Het vijfde onderzoek werd eind 2022 uitgevoerd en richtte zich op de woon-, werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten in Nederland. Dit thema kwam ook aan bod in de eerste peiling (twee jaar geleden), zodat ook trends in de tijd kunnen worden herkend. In totaal namen 1.121 arbeidsmigranten deel aan dit onderzoek.

Onderzoek 6: Taalvaardigheid
Het zesde onderzoek werd begin 2023 uitgevoerd en richtte zich op de wensen en behoeften van arbeidsmigranten om de Nederlandse taal te (leren) spreken. In totaal namen 1.553 arbeidsmigranten deel aan dit onderzoek.

Onderzoek 7: Goed werkgeverschap
Het zevende onderzoek werd eind 2023 uitgevoerd en richtte zich op de ervaringen, uitdagingen en behoeften van arbeidsmigranten als het gaat om hun werkrelaties en goed werkgeverschap. In totaal namen 962 arbeidsmigranten deel aan dit onderzoek.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bent u geïnteresseerd in het onderwerp arbeidsmigranten en wilt u hierover op de hoogte worden gehouden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief! Wij versturen elk kwartaal een nieuwsbrief met actuele nieuwsberichten, onderzoeken, publicaties en veel meer.