Onderzoekspanel

Arbeidsmigranten zijn van groot belang voor de Nederlandse economie en samenleving. Toch weten veel Nederlanders nog relatief weinig over arbeidsmigranten en heerst er nog altijd veel onwetendheid. Bovendien wordt er vooral gesproken óver arbeidsmigranten, maar nauwelijks mét arbeidsmigranten. Daardoor worden nog (te) vaak conclusies getrokken of besluiten genomen over arbeidsmigranten zonder dat zij daarbij zelf betrokken zijn.

Onderzoekspanel haalt perspectief arbeidsmigrant op

De meningen, gevoelens en ervaringen van arbeidsmigranten worden in Nederland vaak niet (voldoende) gehoord. Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten ambieert objectieve kennis over arbeidsmigranten te ontwikkelen, verzamelen en te delen. Om kennis over arbeidsmigranten te ontwikkelen, is het essentieel dat ook het perspectief van de arbeidsmigrant zélf wordt meegenomen. Daarom heeft Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten een onderzoekspanel opgericht dat volledig bestaat uit arbeidsmigranten. Het onderzoekspanel is opgericht in samenwerking met geaccrediteerd onderzoeksbureau I&O Research om periodiek onderzoeken en peilingen uit te voeren onder arbeidsmigranten.

Share My Voice

Het onderzoekspanel is genaamd Share My Voice en kan worden ingezet voor het onderzoeken van diverse thema’s die voor arbeidsmigranten relevant zijn. Denk onder meer aan huisvesting, arbeidsomstandigheden, integratie, toekomstperspectieven en hun visie op specifieke overheidsbeslissingen. Door het uitvoeren van deze onderzoeken kan op objectieve wijze inzicht worden verkregen in de daadwerkelijke kennis, houding, gedrag, ervaringen en/of perspectieven van de arbeidsmigrant zelf. Hierdoor voelen arbeidsmigranten zich meer gehoord, ontstaat meer inzicht in hun daadwerkelijke ervaringen en kan besluitvorming worden verbeterd.

Wilt u meer informatie over het panel of wenst u zelf onderzoeken uit te voeren onder dit panel? Neem dan contact met ons op of klik hier en ga naar de website van het onderzoekspanel!

Onderzoeksresultaten

Er worden periodiek onderzoeken uitgevoerd onder de panelleden over diverse thema’s. De onderzoeksresultaten worden hieronder gepresenteerd. Klik op de button en download het onderzoek naar uw keuze.
Op dit moment vindt u hier de resultaten van het eerste onderzoek (maart 2021). In oktober 2021 verschijnen hier ook de resultaten van het tweede onderzoek.
Dit onderzoek is gericht op de kennis van- en toegang tot gezondheidszorg en veiligheid en gezondheid op het werk. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bent u geïnteresseerd in het onderwerp arbeidsmigranten en wilt u hierover op de hoogte worden gehouden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief! Wij versturen elk kwartaal een nieuwsbrief met actuele nieuwsberichten, onderzoeken, publicaties en veel meer.