Werken

Thema: Werken

De samenleving vergrijst, globaliseert en digitaliseert in hoog tempo. Dit leidt onder meer tot krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor kampen bedrijven in diverse sectoren, zoals ICT, logistiek, zorg, industrie en bouw, met een tekort aan geschikt personeel. Geschikte arbeidskrachten uit het buitenland (arbeidsmigranten en kennismigranten) vormen een belangrijke oplossingsrichting om de productie draaiende te houden en aan de vraag te voldoen. Steeds meer bedrijven (inleners) schakelen dan ook uitzendbureaus in om hierin te bemiddelen en arbeidsmigranten te werven, selecteren en begeleiden in het land van herkomst.

Welke functieprofielen binnen mijn organisatie kunnen arbeidsmigranten invullen? Welke stappen zijn nodig om arbeidsmigranten tewerk te stellen? Wat zijn de verantwoordelijkheden voor inleners?

Kijk hier voor meer informatie >

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bent u geïnteresseerd in het onderwerp arbeidsmigranten en wilt u hierover op de hoogte worden gehouden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief! Wij versturen elk kwartaal een nieuwsbrief met actuele nieuwsberichten, onderzoeken, publicaties en veel meer.