Thema: Wonen

Arbeidsmigranten die tijdelijk naar Nederland komen om te werken, moeten natuurlijk ook ergens wonen. Daarom is de huisvesting van arbeidsmigranten een grote uitdaging. Want door de toename van het aantal arbeidsmigranten is er een kwantitatief en kwalitatief tekort aan logies en kamerverhuur die aansluit bij de behoeften van arbeidsmigranten. Het tekort aan geschikte verblijfplaatsen is naar schatting zelfs opgelopen naar circa 150.000 bedden!

Het huisvestingstekort leidt tot diverse nadelige effecten. Zo liggen uitbuiting en slecht onderhouden huisvesting op de loer. Ook huisvesten huisjesmelkers arbeidsmigranten in panden waar dit officieel niet is toegestaan. Daarnaast leidt huisvesting in reguliere woningen tot oplopende huur- en woningprijzen.
Om misstanden en overlast aan te pakken, is niet alleen handhaving noodzakelijk; maar vooral ook meer huisvestingsoplossingen. Diverse partijen springen in dit gat en richten zich op kwalitatief hoogwaardige huisvesting van arbeidsmigranten. Om in deze groeiende vraag naar huisvesting te voorzien, zijn naast huisvesters ook andere partijen nodig. Zo is het prioriteren van huisvesting voor arbeidsmigranten een belangrijk agendapunt voor lokale overheden, bijvoorbeeld in het versneld doorvoeren van (tijdelijke) bestemmingswijzigingen, zodat flexibele huisvestingsoplossingen mogelijk worden.

Typen arbeidsmigranten

De behoeften van arbeidsmigranten op het gebied van wonen verschillen afhankelijk van hun verblijfsperiodes:

  • Short-stay: arbeidsmigranten die hier tot 12 maanden verblijven. Arbeidsmigranten die tijdelijk in Nederland blijven hebben behoefte aan snelle vormen van tijdelijke huisvesting.
  • Mid-stay: arbeidsmigranten die hier vanaf 12 maanden verblijven, maar nog niet weten of ze zich hier permanent willen vestigen of die al besloten hebben dat ze zich hier willen vestigen maar nog geen reguliere huisvesting hebben gevonden. Zij hebben behoefte aan meer kwaliteit en privacy dan short stay en willen ook integreren in de samenleving.
  • Long-stay: arbeidsmigranten die zich hier permanent vestigen. Zij hebben de behoefte om te integreren en te participeren in de Nederlandse samenleving en vinden via de reguliere woningmarkt hun weg naar woningen in dorpskern of wijken.

Welke huisvestingsoplossingen passen bij welke type arbeidsmigranten? Welke partijen spelen welke rol in het huisvestingsvraagstuk? En wat zijn goede praktijkvoorbeelden van goede huisvestingsoplossingen?

Kijk hier voor meer informatie >

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bent u geïnteresseerd in het onderwerp arbeidsmigranten en wilt u hierover op de hoogte worden gehouden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief! Wij versturen elk kwartaal een nieuwsbrief met actuele nieuwsberichten, onderzoeken, publicaties en veel meer.