Over Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Profiel

Arbeidsmigranten van groot belang voor Nederland

Arbeidsmigranten zijn een blijvend fenomeen in de Nederlandse samenleving. Nederland is al eeuwenlang een (arbeids)migratieland en het aantal arbeidsmigranten dat naar Nederland komt om hier (tijdelijk) te werken en te wonen blijft toenemen door economische groei, arbeidskrapte en vergrijzing. Zij leveren een substantiële bijdrage aan onze welvaart en groei. Kortom: arbeidsmigratie is een gegeven. Zonder arbeidsmigratie zijn we niet in staat minimaal hetzelfde welvaartsniveau te behouden.

Arbeidsmigratie is de afgelopen jaren steeds hoger op de bestuurlijke en maatschappelijke agenda komen te staan. Ook heeft het een grote impact op allerlei betrokkenen. Van het Rijk tot de gemeentepolitiek. Van de multinationale webshop tot de lokale supermarkt. En van Zuid-Limburg tot Groningen. Nederland heeft een groot belang bij arbeidsmigranten. Arbeidsmigratie raakt diverse beleidsterreinen, waaronder economie, werkgelegenheid, woningbouw en leefbaarheid van wijken.

Kennisontwikkeling en maatschappelijk debat

Hoewel arbeidsmigratie aan belang heeft gewonnen en het een urgent thema is, blijft het een complex fenomeen. Dit leidt onder meer tot onwetendheid, negatieve beeldvorming en teveel focus op de schaduwzijden van arbeidsmigratie.

Wij voorzien dat arbeidsmigranten, nu en in de toekomst, een cruciale rol spelen. Daarom willen we een klimaat scheppen waarin arbeidsmigranten zich welkom voelen en we hier objectief naar kijken. Daarom ambiëren wij door te groeien naar dé kennisautoriteit op het gebied van arbeidsmigranten en de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren. Want dat is van belang voor de arbeidsmigrant zelf, werkgevers, onze maatschappij en toekomstige generaties.

Daartoe ontwikkelen, bundelen en delen wij actuele kennis over arbeidsmigranten en objectiveren we de beeldvorming, met zowel aandacht voor hun positieve inbreng alsook de misstanden. Wij pleiten voor bewustwording en het volledig informeren van burgers, bedrijven en overheden. Ook zetten wij ons in voor netwerkvorming, door middel van het onderhouden van netwerken met- en het verbinden van maatschappelijke organisaties en andere stakeholders.

Breed gedragen bestuur

De stichting bestaat uit een breed gedragen bestuur. Naast voorzitter Ahmed Marcouch telt het bestuur 8 bestuursleden: Arend van Wijngaarden, Rahma el Mouden, Peter Loef, Wim Reedijk, Malgorzata Bos-Karczewska, Francien Winsemius, Kasia Gurbala en Bora Avric.  Gezamenlijk brengen zij jaarlijks een verslag uit van hun activiteiten. Daarnaast heeft het kenniscentrum een wetenschappelijke raad bestaande uit Jan Cremers, Tesseltje de Lange, Bas ter Weel, Lisa Berntsen en Olaf van Vliet.

Missie en visie

Visie

De samenleving vergrijst, globaliseert en digitaliseert in hoog tempo. Op de snel veranderende arbeidsmarkt spelen arbeidsmigranten een cruciale rol. Bedrijven, overheden en burgers hebben daarom baat bij een centraal en onafhankelijk kennisplatform dat voorziet in de behoefte aan hoogwaardige kennis en informatie.

Missie

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten verzamelt, bundelt en verrijkt kennis en expertise inzake de positie van arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt, in de economie en in de samenleving. Zo streven wij ernaar de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bent u geïnteresseerd in het onderwerp arbeidsmigranten en wilt u hierover op de hoogte worden gehouden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief! Wij versturen elk kwartaal een nieuwsbrief met actuele nieuwsberichten, onderzoeken, publicaties en veel meer.