Over Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Profiel

Arbeidsmigranten van groot belang voor Nederland

Arbeidsmigranten zijn een blijvend fenomeen in de Nederlandse samenleving. Het aantal arbeidsmigranten dat naar Nederland komt om hier (tijdelijk) te werken en te wonen blijft toenemen door economische groei, arbeidskrapte en vergrijzing. Zij leveren een substantiële bijdrage aan onze welvaart en groei. Kortom, in een open economie is arbeidsmigratie een belangrijke factor.

Arbeidsmigratie is de afgelopen jaren steeds hoger op de bestuurlijke en maatschappelijke agenda komen te staan. Ook heeft het een grote impact op allerlei betrokkenen. Van het Rijk tot de gemeentepolitiek. Van de multinationale webshop tot de lokale supermarkt. En van Zuid-Limburg tot Groningen. Nederland heeft een groot belang bij arbeidsmigranten. Arbeidsmigratie raakt diverse beleidsterreinen, waaronder economie, werkgelegenheid, woningbouw en leefbaarheid van wijken.

Onafhankelijk platform voor kennisontwikkeling en kennisdeling

Hoewel arbeidsmigratie aan belang heeft gewonnen en het voor velen een urgent thema is, blijft het een complex fenomeen. Dit leidt onder meer tot onwetendheid, negatieve beeldvorming en teveel focus op de schaduwzijden van arbeidsmigratie.

Wij voorzien dat arbeidsmigranten, nu en in de toekomst, een cruciale rol spelen. Daarom willen we een klimaat scheppen waarin arbeidsmigranten zich welkom voelen en we hier objectief naar kijken. Daarom ambiëren wij door te groeien naar dé kennisautoriteit op het gebied van arbeidsmigranten. Daartoe objectiveren we de beeldvorming, met zowel aandacht voor hun positieve inbreng als de misstanden. Wij pleiten voor bewustwording en het informeren van burgers, bedrijven en overheden. Ook zetten wij ons in voor netwerkvorming, door middel van het onderhouden van netwerken met- en het verbinden van maatschappelijke organisaties en andere stakeholders.

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten ontwikkelt, bundelt en deelt actuele kennis over arbeidsmigranten. Dit doen wij op het gebied van Werken, Wonen, Integratie en Cultuur. Ook leggen we verbindingen tussen betrokken partijen en fungeren we als het centrale aanspreekpunt voor alle vraagstukken rondom arbeidsmigratie. Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten is daarmee kennisleider en onafhankelijke autoriteit op het gebied van arbeidsmigranten.

Breed gedragen bestuur

De stichting bestaat uit een breed gedragen bestuur. Naast voorzitter Ahmed Marcouch telt het bestuur 11 bestuursleden: Arend van Wijngaarden, Jan Cremers, Rahma el Mouden, Peter Loef, Wim Reedijk, Sjaak van der Tak, Malgorzata Bos-Karczewska, Marcel Nuyten, Francien Winsemius, Karolina Swoboda en Frank van Gool.  Gezamenlijk brengen zij jaarlijks een verslag uit van hun activiteiten. Daarnaast heeft het kenniscentrum een wetenschappelijke raad bestaande uit Jan Cremers, Tesseltje de Lange, Bas ter Weel, Lisa Berntsen en Olaf van Vliet.

Missie en visie

Visie

De samenleving vergrijst, globaliseert en digitaliseert in hoog tempo. Op de snel veranderende arbeidsmarkt spelen arbeidsmigranten een cruciale rol. Bedrijven, overheden en burgers hebben daarom baat bij een centraal en onafhankelijk kennisplatform dat voorziet in de behoefte aan hoogwaardige kennis en informatie.

Missie

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten verzamelt, bundelt en verrijkt kennis en expertise inzake de positie van arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt, in de economie en in de samenleving en wil een objectief kennisplatform zijn over arbeidsmigranten en arbeidsmigratie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bent u geïnteresseerd in het onderwerp arbeidsmigranten en wilt u hierover op de hoogte worden gehouden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief! Wij versturen elk kwartaal een nieuwsbrief met actuele nieuwsberichten, onderzoeken, publicaties en veel meer.