Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten heeft de ambitie dé kennisleider te worden op het gebied van arbeidsmigranten.
Wij streven ernaar de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren. Dat is van belang voor de arbeidsmigrant zelf, werkgevers, onze maatschappij en toekomstige generaties

Lees meer >

Onze thema’s

Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Kennis, maatschappelijk debat, opinie en heldere beeldvorming

Nederland is al eeuwenlang een (arbeids)migratieland en arbeidsmigranten zijn een blijvend fenomeen in de Nederlandse samenleving. Het aantal arbeidsmigranten blijft ook de komende tijd toenemen door economische groei, arbeidskrapte en vergrijzing. Zij leveren een substantiële bijdrage aan onze welvaart en groei.

Hoewel arbeidsmigratie sterk aan belang gewonnen heeft, blijft het een complex fenomeen. Want precieze cijfers over de aantallen ontbreken en ook weten we weinig over de herkomst, motieven en verblijfsduur van ‘de arbeidsmigrant’. Het ontbreekt velen daardoor aan samenhangende kennis, hetgeen kan leiden tot scheve beeldvorming of onjuiste beslissingen. Vanuit dit gegeven wenst Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten het voortouw te nemen in, het op basis van wetenschappelijke kennis, komen tot een positief discours over arbeidsmigratie en de toekomst van ons land. Daarbij kijken we integraal naar werken, wonen, integratie en cultuur, zonder onze ogen te sluiten voor ongewenste effecten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bent u geïnteresseerd in het onderwerp arbeidsmigranten en wilt u hierover op de hoogte worden gehouden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief! Wij versturen elk kwartaal een nieuwsbrief met actuele nieuwsberichten, onderzoeken, publicaties en veel meer.