Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten heeft de ambitie dé kennisleider te worden op het gebied van arbeidsmigranten.
Wij zijn het kenniscentrum waar kennis over arbeidsmigranten integraal wordt ontwikkeld en gedeeld. Wij informeren burgers, bedrijfsleven en overheden op objectieve wijze en verbinden (maatschappelijke) organisaties.

Lees meer >

Onze thema’s

Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Kennis, netwerken en heldere beeldvorming

Arbeidsmigranten zijn een blijvend fenomeen in de Nederlandse samenleving. Het aantal arbeidsmigranten blijft toenemen door economische groei, arbeidskrapte en vergrijzing. Zij leveren een substantiële bijdrage aan onze welvaart en groei.

Hoewel arbeidsmigratie sterk aan belang gewonnen heeft, blijft het een complex fenomeen. Want precieze cijfers over de aantallen ontbreken en ook weten we weinig over de herkomst, motieven en verblijfsduur van ‘de arbeidsmigrant’. Het ontbreekt velen daardoor aan samenhangende kennis, hetgeen kan leiden tot scheve beeldvorming of onjuiste beslissingen. Als onafhankelijk platform ontwikkelen wij daarom kennis en netwerken en dragen we bij aan heldere beeldvorming. Het is onze ambitie om dé kennisleider te worden op het gebied van arbeidsmigranten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bent u geïnteresseerd in het onderwerp arbeidsmigranten en wilt u hierover op de hoogte worden gehouden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief! Wij versturen elk kwartaal een nieuwsbrief met actuele nieuwsberichten, onderzoeken, publicaties en veel meer.