Effecten kwaliteitsverbetering op huisvesting arbeidsmigranten

In het rapport ‘Effecten kwaliteitslag huisvesting arbeidsmigranten’ brengt het Expertisecentrum Flexwonen in kaart wat de gevolgen zijn van het voornemen om via de Wet Goed Verhuurderschap te bereiken dat iedere arbeidsmigrant die er niet zelf voor kiest om met iemand samen te wonen, in zijn of haar huisvesting over een eigen kamer kan beschikken.

Geen tweederangsburgers
De aanbevelingen in het rapport van de commissie Roemer “Geen tweederangsburgers” om de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten te verbeteren zijn terecht, zowel uit menselijk oogpunt als voor de aantrekkingskracht van Nederland voor internationale werknemers om knelpunten op onze arbeidsmarkt op te lossen. De implementatie van die aanbevelingen plaatst ons wel voor een immense opgave, omdat meer kwaliteit niet zonder meer kwantiteit kan.

156.000 extra kamers nodig
In dit rapport brengt het Expertisecentrum Flexwonen in kaart wat de gevolgen zijn van de voorgenomen kwaliteitsslag. De belangrijkste uitkomsten zijn dat er voor die kwaliteitsverbetering ten opzichte van de huidige situatie ten minste 156.000 extra kamers nodig zijn. Als dat aantal in gewone reguliere woningen zou moeten worden gevonden zijn daarvoor ruim 43.000 extra woningen nodig, boven het al bestaande tekort.

Gelukkig hoeft de oplossing niet in reguliere woningen te worden gevonden omdat voor de grote groep mensen die hier niet langer dan 2 jaar verblijven andere woonvormen heel geschikt kunnen zijn. Maar dan moeten die wel in hoog tempo gebouwd kunnen worden. De bal daarvoor ligt bij de gemeenten. Die hoeven dat natuurlijk niet zelf te doen, maar moeten er wel ruimte voor bieden.

Dit artikel verscheen eerder via Expertisecentrum Flexwonen. Lees het volledige artikel via de website van Expertisecentrum Flexwonen of bekijk hier direct het volledige adviesrapport.
Bron: Expertisecentrum Flexwonen, 18 januari 2023.