Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022

Het Interdepartementaal Projectteam Arbeidsmigranten rapporteert jaarlijks over de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. Vorig jaar is de eerste jaarrapportage verschenen. De Jaarrapportage 2022 geeft inzicht in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het advies van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. Het laat zien welke maatregelen door het Rijk, de sociale partners, de gemeenten en de provincies gerealiseerd zijn en welke maatregelen momenteel worden uitgevoerd en de komende jaren van kracht zullen worden.

Dit artikel verscheen eerder via Rijksoverheid. Lees het volledige artikel via de website van Rijksoverheid en download daar direct de volledige jaarrapportage.
Bron: Rijksoverheid, 31 december 2022.