Minister van Gennip: ‘De omstandigheden van arbeidsmigranten zijn Nederland onwaardig’

Het aantal arbeidsmigranten is de afgelopen jaren verviervoudigd. Minister Karien van Gennip (CDA) van sociale zaken en werkgelegenheid wil hun positie verbeteren, het aantal mensen dat naar Nederland komt beheersen en de samenleving ontlasten.

Ze slaat nog net niet met de vuist op tafel in haar werkkamer op het ministerie, maar het scheelt niet veel. Minister Karien van Gennip laat er aan het eind van het gesprek geen misverstand over bestaan. Ze vindt dat het roer écht om moet als het gaat om de arbeidsomstandigheden van migranten. “Deze minister van sociale zaken verlaat deze stoel niet voordat de situatie voor deze mensen verbeterd is.”

De ferme uitspraak toont haar betrokkenheid bij dit onderwerp. Maar het is ook een verrassende interpretatie van de vertrouwensregel in de politiek. Normaal stapt een bewindspersoon op als hij of zij faalt in het uitvoeren van beleid, en de steun van het parlement ervoor verliest. Zij wil het omkeren: ze blijft zolang mogelijk aan om het beleid te laten slagen. “Ik zie het als een opdracht. Kijk, ik kom uit het bedrijfsleven en wist wel zo’n beetje wat er speelde in de economie en de samenleving. Maar wat ik sinds ik minister ben hoor en zie over wat zich aan de basis van de arbeidsmarkt afspeelt bij migranten, heeft me diep geschokt. Ik vind dit voor onze Nederlandse samenleving onwaardig.”

Dit artikel verscheen eerder via Trouw. Lees het volledige artikel via de website van Trouw.
Bron: Trouw, 28 november 2022.

 

Arbeidsmigranten in Nederland, laat je horen via Share my Voice!

Wat vind jij van wonen en leven in Nederland? Laat je horen via Share my Voice!

Nederland kan niet zonder arbeidsmigranten. Honderdduizenden arbeidsmigranten uit de hele wereld werken in Nederland en veel bedrijven hebben hen hard nodig. Zeker nu, in een tijd van tekort aan personeel. Toch weten de meeste Nederlanders weinig over arbeidsmigranten. Er wordt vooral gesproken óver arbeidsmigranten, maar nauwelijks mét arbeidsmigranten. Daarom is Share My Voice benieuwd naar de mening van arbeidsmigrant zélf. Wij doen korte onderzoeken onder arbeidsmigranten om hun stem te laten horen.

 Hoe denken arbeidsmigranten over Nederland?
Arbeidsmigranten zijn van groot belang voor Nederland. Maar er wordt nauwelijks geluisterd naar hun meningen, gevoelens en ervaringen. De stem van de arbeidsmigrant wordt dus niet gehoord. Daarom is Share My Voice opgericht. Share My Voice is een onafhankelijk onderzoekspanel ván en vóór arbeidsmigranten. Via Share my Voice worden korte onderzoeken gedaan om de stem van arbeidsmigranten zelf te laten horen, zodat bedrijven en overheden beter geïnformeerd zijn en op die manier betere beslissingen kunnen nemen.

Deel ook je mening!
Voor ons volgende onderzoek hebben we ook jouw hulp nodig, dus doe mee en laat jouw stem horen! Dit onderzoek gaat over de woon- en leefsituatie van arbeidsmigranten en hun toekomstplannen, in Nederland of daarbuiten. Help mee het werk- en leefgenot van arbeidsmigranten te verbeteren en laat je stem horen via www.sharemyvoice.nl! Je maakt ook automatisch kans op één van de vijf Amazon-tegoedbonnen van €100 of één van de twintig tegoedbonnen van €25.

Onafhankelijk onderzoek
Share My Voice wordt uitgevoerd in opdracht van Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten: een onafhankelijke stichting gericht op het ontwikkelen en verzamelen van kennis over arbeidsmigranten. Er worden onderzoeken onder arbeidsmigranten gedaan over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld over werkomstandigheden, huisvesting, integratie, ambities en toekomstperspectief. Hiermee willen wij burgers, bedrijven, overheden en andere partijen beter informeren over arbeidsmigranten. Dat geeft hen meer kennis, waardoor zij arbeidsmigranten beter kunnen binden, boeien en behouden en ook betere beslissingen kunnen nemen. Denk bijvoorbeeld aan andere, goedkopere vormen van huisvesting, meer ontwikkelmogelijkheden op het werk en een betere beeldvorming onder Nederlanders.

Help mee het woon-, werk- en leefgenot van arbeidsmigranten te verbeteren en laat jouw stem horen via www.sharemyvoice.nl!

Economie belangrijker dan huisvesting arbeidsmigranten: ‘We kijken de andere kant op’

Inclusief HR-beleid voor arbeidsmigranten hard nodig

ACVZ adviseert aantrekken personeel buiten EU voor langdurige zorg

Peter Loef treedt toe tot bestuur Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Stelling Stand.nl: Arbeidsmigranten moeten zo snel mogelijk een fatsoenlijke woning krijgen

Kabinet streeft naar certificeringsplicht uitzendbureaus

Meer asiel- en kennismigranten in 2021