Meer arbeidsmigranten inzetten en allemaal fulltime werken: daarmee lost de overheid de krapte op de arbeidsmarkt niet op. Met die waarschuwing komt het Centraal Planbureau (CPB). Het is de overheid zelf die de arbeidsmarkt onder druk zet.

Het aantrekken van meer arbeidsmigranten zorgt uiteindelijk alleen maar voor meer vacatures, denkt het CPB. De redenering is dat meer arbeidsmigratie leidt tot bevolkingsgroei, meer economische bedrijvigheid en uiteindelijk meer vacatures.
Ook pogingen vanuit de overheid om Nederlanders meer uren te laten werken, zetten weinig zoden aan de dijk, zegt het planbureau. “Het aantal gewerkte uren zou nog kunnen stijgen, maar de deeltijdcultuur is in Nederland diep geworteld.” Eerder onderzoek liet zien dat bijvoorbeeld gratis kinderopvang hier waarschijnlijk maar weinig aan zou veranderen.

Impuls aan de economie
Daarom moet de overheid niet zo zeer het aanbod van arbeid vergroten, maar de vraag naar arbeid verminderen. Het CPB zegt dat de overheid kritisch moet kijken naar haar eigen uitgaven, bijvoorbeeld aan nieuw personeel.
Sinds 2018 zijn de overheidsuitgaven flink toegenomen en dat geeft een flinke impuls aan de economie. Een deel van dat geld wordt rechtstreeks gestoken in extra personeel. Het gaat bijvoorbeeld om personeel voor GGD’s tijdens de coronapandemie, maar meer recent ook voor defensie en asielopvang. Het CPB wijst erop dat die uitgaven nu niet gedekt worden door belastingen.

In plaats daarvan zou de overheid moeten kiezen welke beroepen aantrekkelijk gemaakt moeten worden. Zo kunnen hogere lonen voor maatschappelijk belangrijke beroepen ervoor zorgen dat “het aantrekkelijker wordt ten opzichte van andere private sectoren”, aldus CPB-directeur Pieter Hasekamp.

Dit artikel verscheen eerder via NOS.nl. Klik hier en lees het volledig artikel.
Bron: NOS Nieuws, 28 februari 2024.