Verschuiving buitengrenzen van EU?

Verschuiving buitengrenzen van EU?

Arbeidsmigratie van Oost-Europeanen naar Nederland neemt naar verwachting af.
Oost-Europese arbeidsmigranten spelen een belangrijke rol op de Nederlandse arbeidsmarkt, onder meer in de landbouw, de industrie en de bouw. ABN-AMRO concludeert uit eigen onderzoek echter dat het aantal arbeidsmigranten uit Oost-Europa de komende jaren geleidelijk afneemt.

De economie in Oost-Europa draait op volle toeren, waardoor er krapte op de arbeidsmarkt is ontstaan. Dit resulteert in een sterke loongroei. Zo is het minimumloon in de afgelopen vier jaar in Polen met 40% gestegen, in Bulgarije met 65% en in Roemenië met maar liefst 140%. In Nederland nam in deze periode het minimumloon met minder dan 9% toe . De voortgaande convergentie van lonen tussen Oost- en West-Europa zal de drijfveer voor Oost-Europeanen om buiten hun geboorteland werk te zoeken, verder verminderen. Bijkomende factoren in het geval van Nederland zijn de grotere geografische afstand van landen als Polen, Roemenië en Bulgarije en de taalbarrière.
Daarom kiezen arbeidsmigranten eerder voor buurlanden zoals Duitsland en Oostenrijk, waar het minimumloon vergelijkbaar is met dat in Nederland.

Voorts nemen veel Oost-Europese landen beleidsmaatregelen om arbeidskrachten voor de eigen economie te behouden. Zo betalen in Polen werknemers onder de 26 jaar geen inkomstenbelasting en benadert de Poolse overheid in het buitenland werkende Polen actief voor banen binnen de eigen landsgrenzen.

Klik hier om het hele artikel te lezen via ABN-AMRO (31-10-2019).