In Nederland wonen en werken naar schatting ruim 375.000 arbeidsmigranten afkomstig uit Midden- en Oost-Europese landen (NIDI & CBS, 2020). Pharos deed onderzoek naar de gezondheid en de toegang tot zorg van deze groep arbeidsmigranten, die veelal laaggeschoold werk doen: ‘Zorg(en) voor arbeidsmigranten´.

Slechte werk- en leefomstandigheden
Door slechte werk- en leefomstandigheden loopt deze groep werknemers grotere risico’s op fysieke gezondheidsklachten. ‘Ook het risico op mentale gezondheidsproblemen is groter, door de chronische stress veroorzaakt door hoge werkdruk, een laag en onzeker inkomen en slechte woonomstandigheden’, stellen Goorts en Smal.

‘Veel mensen weten niet wat hun rechten zijn, en waar ze ondersteuning kunnen krijgen. Professionals zien veel stress, depressie, en mensen die overspannen zijn. Door de lange werkdagen is er weinig ruimte voor sociaal contact en ontspanning. Ondanks dat er weinig harde cijfers zijn, zijn er wel signalen dat het middelengebruik (roken, alcohol en drugs) relatief hoog is onder deze groep’, aldus de onderzoekers.

Ziek naar werk uit angst voor baan
De angst om hun baan te verliezen kan ertoe leiden dat arbeidsmigranten zich niet ziek durven te melden, met alle gevolgen van dien. Maar er zijn meer drempels voor deze groep om de zorg in te schakelen. De taal vormt een barrière, voor zowel het vinden van informatie als voor het krijgen van toegang tot zorg.

Kijk op de website van Pharos om het hele artikel en het bijbehorende onderzoeksrapport te lezen.
Het onderzoek werd mede uitgevoerd in samenwerking met Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten.
Bron: Pharos (11 april 2022)