Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten heeft in 2021 twee online-enquêtes uitgevoerd onder arbeidsmigranten. In een recent artikel voor het Engelstalige journal Transfer: European Review of Labour and Research vat Jan Cremers de belangrijkste conclusies uit beide onderzoeken samen. Het artikel is, vooruitlopend op publicatie in het journal, reeds gepubliceerd in de reeks ‘OnlineFirst‘.

Het artikel vat de resultaten van twee opinieonderzoeken onder arbeidsmigranten samen, waarbij voornamelijk wordt ingegaan op de woon-, werk- en woonsituatie van arbeidsmigranten. De uitbraak van COVID-19 heeft aangetoond dat arbeidsmigranten veel essentiële functies in ondernemingen vervullen, zij het zonder het respect dat hen toekomt. Veel inleners laten de werving van arbeidsmigranten over aan de afdeling planning, wat resulteert in een instrumentele aanpak. Vakbonden spelen nauwelijks een rol als vertegenwoordiger. Als gevolg hiervan zijn werknemers vaak onzichtbaar en niet vertegenwoordigd, terwijl werkgevers de ‘arbeidsethiek’ van migrerende arbeid verheerlijken. Omdat het merendeel van de arbeidsmigranten wordt geworven als uitzendkracht, waarbij HR-afdelingen doorgaans niet betrokken zijn, worden ze niet beschouwd als ‘eigen personeel’.

Deze status staat haaks op de constatering die tijdens de pandemie is gedaan dat deze werknemers vitale functies vervullen in veel bedrijven. Het is ook in tegenspraak met de bevindingen van lokaal onderzoek dat inlenende bedrijven uitgaan van een blijvende behoefte aan migrerende werknemers in de toekomst.

Het volledige, Engelstalige, artikel is te raadplegen via de website. Klik hier om het volledige artikel te bekijken.