De inzet van arbeidsmigranten, onder meer in de transport en logistiek, agrarische sector, retail en voedselverwerkende industrie, moet niet enkel worden gezien als de inzet van extra handjes. Voor inlenende bedrijven en uitzenders is goed werkgeverschap ook voor deze groep medewerkers van groot belang. Dat blijkt uit het recente rapport ‘Bemiddeling en inhuur van arbeidsmigranten‘ van ABN AMRO. Hierin gaat zij in op de arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten in de sectoren waarin zij het meest actief zijn. Daarbij worden onder meer best practices beschreven voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van buitenlandse werknemers.

De coronacrisis heeft tot gevolg gehad dat veel arbeidsmigranten terug zijn gegaan naar hun land van herkomst. Veel van deze migranten komen niet meer terug, omdat zij in hun landen van herkomst inmiddels steeds beter in staat zijn een goede boterham te verdienen. Bovendien trekken ons omringende landen als België en Duitsland, die eveneens met personeelstekorten kampen, ook hard aan arbeidsmigranten. De concurrentie bij de vraag naar arbeidsmigranten blijft dus hoog.

De rol van uitzenders en inleners
Uitzenders en inleners die veel gebruikmaken van arbeidsmigranten worden geconfronteerd met toenemende druk vanuit de politiek en de samenleving; de wetgever en afnemers stellen hogere eisen aan de omstandigheden waarin arbeidsmigranten werken, wonen en vervoerd worden. De zorgen zijn terecht. Vooral in het geval van de meest kwetsbare arbeidsmigranten doen zich incidenten voor met betrekking tot slechte huisvesting en onterechte looninhoudingen. Vanwege die maatschappelijke druk en vanwege het grote tekort aan personeel neemt voor zowel uitzenders als voor inleners neemt de noodzaak van goed werkgeverschap toe.

Rapport: Bemiddeling en inhuur van arbeidsmigranten
In haar nieuwste rapport gaat ABN-AMRO in op de sectoren waarin arbeidsmigranten het vaakst werkzaam zijn en wordt ingezoomd op de arbeidsomstandigheden in deze sectoren. Daarbij worden zowel incidenten als best practices beschreven die kunnen helpen bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van buitenlandse werknemers. Het rapport sluit af met een lijst van organisaties
die zich bezighouden met het stellen van normen bij inhuur van buitenlands personeel.

Bekijk hier het volledige rapport.
Bron: ABN-AMRO (11 april 2022)