Het werk dat arbeidsmigranten doen is relatief belastend en vaak zwaarder dan zij in hun land van herkomst deden. Dit kan leiden tot overbelasting en daarmee tot gezondheidsschade. Huisartsen geven aan dat spier- en gewrichtsklachten en verwondingen de meest voorkomende aandoeningen zijn waarmee arbeidsmigranten zich bij hen melden.

Gevolgen van overbelasting
Werkgerelateerde gezondheidsproblemen zijn vooral vervelend voor de persoon zelf. Het leidt ook tot zorgkosten, zeker als de werknemer te laat zorg krijgt en zich complicaties voordoen. Verder kan dit ook leiden tot verzuim of uitval en daarmee tot kosten voor de werkgever of schadelast voor werknemersverzekeringen. Kan dit niet anders?

Onderzoekspilot taakbelastbaarheid
Zorgverzekeraar HollandZorg vroeg the Vital Company te onderzoeken hoe arbeidsmigranten beter beschermd kunnen worden tegen overbelasting en dus in goede gezondheid hun werk kunnen blijven doen.
Jordy Kamphuis van The Vital Company legt uit: “Er zijn verschillende instrumenten om de belastbaarheid en beperkingen van mensen in een werksituatie vast te stellen. Wij zijn begonnen om dit te combineren in één taakbelastbaarheidsonderzoek, TBO”.
The Vital Company benaderde een aantal werkgevers in de glastuinbouw. Samen met arbodienst Arbo.nu legden zij verschillende taken en functies bij deze bedrijven vast op video en rubriceerden die naar hun specifieke belasting. Daarnaast testen zij de werknemers op hun specifieke belastbaarheid.

Betere match van arbeidsmigrant en werk
Het TBO maakt het in principe mogelijk om van individuele werknemers vast te stellen of zij de belasting van een specifiek taakprofiel aankunnen. Regelgeving maakt zo’n precieze match echter lastig. Wel kan de gemiddelde belastbaarheid van werknemers op basis van leeftijd, geslacht, werkervaring en andere kenmerken goed worden ingeschat. “Een werkgever kan zo beoordelen welke werknemer hij inzet op het taakprofiel ‘steunen en vastzetten van bloemen’ en welke op het minder belastende ‘controleren en inpakken’,” legt Kamphuis uit.

Win-win-win
In de praktijk is er verder al snel winst te behalen met relatief simpele aanpassingen aan het proces, de arbeidsomgeving en instructie voor een specifiek taakprofiel. Kamphuis: “Dit vermindert de belasting van zo’n taakprofiel voor iedere werknemer en geeft de werkgever, een uitzendbureau of inlener meer flexibiliteit zijn mensen duurzaam in te zetten. Dit minimaliseert tegelijkertijd het risico op gezondheidsschade en de daarmee gemoeide kosten”. “Een win-win-win voor werknemer, werkgever en maatschappij”, concludeert Kamphuis.

Symposium zorg en welzijn voor arbeidsmigranten
Jordy Kamphuis zal in één van de 12 workshops tijdens het landelijk symposium ‘Zorg en welzijn voor arbeidsmigranten’ in gesprek gaan over de resultaten van de pilot en de verdere toepassing in de praktijk.