Uit nieuw panelonderzoek van Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten komt naar voren dat arbeidsmigranten vaak geen doorgroeimoeilijkheden en scholing krijgen op de bedrijven waar ze werkzaam zijn. In de glastuinbouw is het stimuleren van een duurzame ontwikkeling van internationale medewerkers een speerpunt.

Kennis en vaardigheden van arbeidsmigranten worden vooral functiegericht bezien vanuit de korte termijn, en mede daardoor heeft loopbaanbegeleiding weinig prioriteit. Het werk is in veel gevallen weinig specialistisch. Het belang dat zij zich blijven ontwikkelen wordt mede daardoor minder onderkend. Dit blijkt uit het derde panelonderzoek van Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten onder meer dan 750 arbeidsmigranten.

Wel bereid
Ruim driekwart van de respondenten volgt op dit moment geen opleiding. arbeidsmigranten die op basis van een vast contract werken zijn aanmerkelijk beter af dan arbeidsmigranten die werken in de flexibele schil, zeker bij laaggeschoold werk. Onderzoekers noemen deze terughoudendheid om in hun scholing te investeren een gemiste kans, zeker gezien de krapte op de arbeidsmarkt.

Het ligt niet aan de bereidheid of ambitie. Twee derde zou een opleiding willen volgen. Arbeidsmigranten die laaggeschoold werk verrichten, krijgen nauwelijks een aanbod met betrekking tot loopbaanbegeleiding, terwijl zij met ruime meerderheid laten weten er wel behoefte aan te hebben.

Van de arbeidsmigranten die de wens hebben door te groeien, heeft twee derde een duidelijke voorkeur dit te doen in het huidige werk. Een derde wil graag doorgroeien naar een andere baan.

Dit artikel verscheen eerder in het Vakblad voor de Bloemisterij. Klik hier om het volledige artikel te lezen.
Bron: Vakblad voor de bloemisterij 7, 2022 (30 maart 2022).