Actief aangeboden informatie, praktische hulp en zorg kan dakloosheid onder Midden- en Oost-Europese werknemers, oftewel arbeidsmigranten, verminderen. Dat stelt Onderzoeksinstituut IVO op basis van haar onderzoek ‘Midden- en Oost-Europese werknemers in kwetsbare posities’, in samenwerking met Stichting Barka en De Regenboog Groep. 

Het is al langer bekend dat de onzekere en vaak erbarmelijke woon- en werksituatie leidt tot stress, wat problemen met alcohol en drugs kan veroorzaken. Dit is een giftige cocktail, die de situatie van Midden- en Oost-Europese werknemers in sneltreinvaart kan doen verslechteren”, stelt Elske Wits, een van de onderzoekers. “In ons onderzoek schetsen wij niet alleen de kwetsbare positie waarin EU-werknemers zich kunnen bevinden en hoe ze daarin belanden, maar ook hoe dit kan worden voorkomen, bijvoorbeeld wanneer met name gemeenten de weg naar ondersteuning en zorg voor Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten vergemakkelijken. Ook kijken we wat terugkeer naar het herkomstland voor deze werknemers kan betekenen.”

Het belangrijkste volgens de onderzoekers is het inzetten op het bereiken van EU-werknemers en het bij de hand nemen van mensen, in plaats van ze aan hun lot over te laten.

Dit artikel verscheen op 23 juni 2022 via IVO. Klik hier om het volledige artikel te bekijken en het onderzoek te downloaden.