In 2020 en 2021 zijn in Nederland tien strafrechtelijke onderzoeken naar arbeidsuitbuiting afgerond met in totaal 26 slachtoffers en negentien daders. Daarnaast zijn er 52 bestuursrechtelijke onderzoeken ernstige benadeling afgerond waarbij 235 werkenden en 59 werkgevers betrokken waren. Dat blijkt uit de eerste “Monitor arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling” van de Arbeidsinspectie.

Uit de afgeronde onderzoeken blijkt dat bijna alle slachtoffers van arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling arbeidsmigranten zijn. Het zijn overwegend mannen. Meer dan de helft van de slachtoffers van arbeidsuitbuiting en meer dan driekwart van de ernstig benadeelden verblijft en werkt legaal in Nederland. Arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling van werknemers vinden in allerlei sectoren van de arbeidsmarkt plaats, vaak bij ondernemingen die op het eerste gezicht bonafide lijken. Het gaat doorgaans om banen waarvoor geen of weinig opleiding nodig is en het betreft vaak vies, gevaarlijk of zwaar werk.

Het is de eerste keer dat de Arbeidsinspectie deze monitor publiceert. De inzichten uit deze tweejaarlijkse rapportage moeten helpen bij de aanpak van misstanden en effectieve bescherming van slachtoffers.
Deze publicatie verscheen op 7 juli 2022 via de Arbeidsinspectie. Bekijk hier het hele artikel en download de monitor.