Er kwamen in 2021 meer immigranten naar Nederland dan het jaar ervoor. Vooral het aantal immigranten van buiten de Europese Unie of EFTA-landen (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) steeg. Binnen deze groep vond de grootste stijging plaats onder asielmigranten en kennismigranten. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over migratiemotieven.

Vooral meer asiel- en kennisimmigranten van buiten de EU/EFTA
Het aantal niet-EU-/EFTA-immigranten nam in 2021 in totaal met 30.000 toe, waarmee het weer op het niveau kwam van 2019. Er kwamen vooral meer asielmigranten en kennismigranten naar Nederland. Bij kennismigranten, waarvan het grootste deel uit India kwam, was er een stijging van 60%. Na India zijn China en Turkije de belangrijkste landen van herkomst voor kennismigranten. Het aantal overige arbeidsmigranten steeg met 50%, bij migranten die voor studie (45%) en gezin (35 procent) naar Nederland kwamen, was de toename iets minder groot.

Deze publicatie verscheen op 20 juli 2022 via CBS.nl.
Bekijk hier het hele artikel op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.