Het kabinet gaat een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus optuigen, dat naar verwachting in 2025 ingaat. Het moet ertoe leiden dat arbeidsmigranten in Nederland beter worden beschermd. Dat schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Daarnaast wil het kabinet met het certificeringsstelsel eerlijke concurrentie voor uitzendbureaus bevorderen. Dat gebeurt doordat bedrijven die zich niet aan de regels houden worden geweerd.

Rapport Roemer
De invoering van een certificeringsstelsel en het verplicht stellen van een Verklaring Omtrent Gedrag voor eigenaren van uitzendbureaus werd eerder al door Emile Roemer geadviseerd in zijn rapport over misstanden in de sector.
Tot 1998 waren uitzendbureaus verplicht een vergunning aan te vragen. Op dat moment waren er zo’n 4.000 uitzendbureaus in Nederland. Nadat die verplichting verviel, liep dat aantal snel op. Momenteel zijn dat er zo’n 15.000.

‘Onhoudbare situatie’
Volgens de minister blijven malafide uitzendbureaus een hardnekkig probleem. Ze ondermijnen volgens haar de waardigheid van arbeidskrachten, en er blijven misstanden plaatsvinden op het gebied van betaling, huisvesting, gezondheid en veilig werken: “De situatie is inmiddels onhoudbaar.”

De certificeringsplicht gaat gelden voor alle ondernemingen die vallen onder de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Minister Van Gennip kiest voor brede benadering om te voorkomen dat malafide uitzendbureaus onder een andere noemer hun activiteiten voortzetten.

Deze publicatie verscheen op 5 juli 2022 via NOS.nl.
Bekijk hier het hele artikel op de website van NOS.