Arbeidsmigranten vormen in sommige bedrijfstakken een structureel segment van de beroepsbevolking. Tijdens de coronapandemie is gebleken dat zij in diverse bedrijfstakken essentiële functies uitoefenen. Echter vertaalt zich dat in het HR-beleid van bedrijven (nog) niet in gepaste zorg en aandacht voor arbeidsmigranten. Jan Cremers, bestuurslid van Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten, pleit voor een meer actieve rol van HR-management om de sociale bescherming van arbeidsmigranten te verbeteren en misbruik te voorkomen.

In veel ondernemingen wordt de inzet van arbeidsmigranten overgelaten aan de afdeling ‘planning’, wat resulteert in een instrumentele benadering. Behandeld worden als een nummer werkt echter niet bepaald bindend of wervend, aldus Jan Cremers. Tegelijkertijd roemen werkgevers het ‘arbeidsethos’ van arbeidsmigranten, zonder verdere aandacht voor de motieven die hen er toe brengen naar Nederland te komen. Opiniepeilingen onder arbeidsmigranten maken duidelijk dat zij wel degelijk afwegingen maken die een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van een succesvolle en duurzamer werving, aldus Jan Cremers.

HR-beleid

Cremers verkende daarom enkele terreinen van HR-beleid dat rekening houdt met de beleving van arbeidsmigranten, ongeacht de vorm van rekrutering. Hij betoogt dat HR-beleid dat rekening houdt met arbeidsmigranten gericht moet zijn op zorgvuldige werving en aanstelling, goede beloning en primaire arbeidsvoorwaarden, aandacht voor zorg en welzijn en participatie in de samenleving, en gezonde en verantwoorde woon– en leefomstandigheden.

Concreet betekent dat onder meer:

  • Werken met bonafide bemiddelaars voor rekrutering;
  • Terugdringen van scheefgroei tussen opleidingsniveau en functie-eisen;
  • Loopbaan en scholingsbegeleiding, introductie op de werkplek;
  • Zorgen dat voldaan wordt aan de arbeidsvoorwaarden volgens de cao;
  • Ondersteuning bieden bij het verkrijgen van sociale zekerheidsvoorzieningen inclusief gezondheidszorg;
  • Zorgdragen voor goede arbeidsomstandigheden en toepassing van arbo-regels;
  • Formuleren van bindende voorwaarden voor huisvesting en bemiddelen bij het zoeken van een woning;
  • Discriminatie tegengaan;
  • Toegang tot Nederlandse basisvoorzieningen begeleiden en migranten lokaal wegwijs maken

Het volledige artikel verscheen in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.
Lees het hele artikel op de website van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.