Het kabinet moet zich intensief gaan bemoeien met het aantrekken van arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie. Dat adviseert de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Het gaat specifiek om migranten die hier in de langdurige zorg gaan werken, bijvoorbeeld in verpleeghuizen.

Doordat zorginstellingen te weinig medewerkers hebben, ontstaan “schrijnende situaties” waarin “noodzakelijke, passende zorg” voor steeds meer mensen niet beschikbaar is, zegt het adviesorgaan. Het personeelstekort in de langdurige zorg loopt mogelijk op tot meer dan 85.000 medewerkers in 2031.

Andere maatregelen tegen het personeelstekort, zoals betere arbeidsvoorwaarden of het zoeken van personeel binnen Europa, zijn niet genoeg om het probleem op te lossen, schrijft de ACVZ. Daarom moet de regering met een beleid komen om vakmigranten van MBO-niveau 3 en hoger van buiten de Europese Unie uit te nodigen.
De belangrijkste aanbeveling van de ACVZ is om partnerschappen te sluiten met enkele landen. Dat betekent dat Nederland met die landen concrete afspraken maakt over de voorwaarden waaronder migranten naar Nederland komen. Volgens de commissie kan dat een win-winsituatie opleveren voor beide landen. De ACVZ ziet Indonesië en Tunesië als geschikte landen voor zo’n partnerschap.

Deze publicatie verscheen op 3 oktober 2022.
Bekijk hier het hele artikel op de website van NOS.