Arbeidsmigratie wordt steeds vaker genoemd als oplossing voor de tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarbij wordt vaak als eerste gekeken naar arbeidsmigratie binnen Europa, al neemt de krapte en schaarste in heel Europa sterk toe. Uit onderzoek van Intelligence Group onder de Europese beroepsbevolking in 2021/2022, representatief afgenomen onder 99.175 personen in 27 landen, blijkt dat Nederland op de 12de plek staat als voorkeursland. De meest populaire landen voor Europeanen om in te wonen en werken zijn Amerika, gevolgd door Duitsland en Australië. In de top zes staan drie niet-Europese landen.

Ruim 57 miljoen European zouden in het buitenland willen werken. Daarvan hebben 4,6 miljoen een ook een voorkeur voor Nederland. Gemiddeld heeft iemand een voorkeur voor 3 tot 4 landen waar ze graag zouden willen werken. 8,1% noemt Nederland als een voorkeursland en heeft daarmee de 12e plek in de ranking met voorkeurslanden. Amerika staat al sinds het onderzoek in 2007 voor het eerst werd uitgevoerd op nummer 1. Duitsland is op nummer 2 het Europese land met de grootste Europese voorkeur, gevolgd door Australië.

Het grootste arbeidspotentieel voor Nederland (zowel in absolute aantallen als relatief) ligt in Polen. Het arbeidspotentieel is daar 737.000 personen groot en het voorkeurspercentage van Nederland is 19,5%. Polen wordt gevolgd door Duitsland (723.000) en Engeland (532.000), al is Nederland niet bovengemiddeld populair in deze landen. Dat is opvallend aangezien het ‘aangrenzende’ landen zijn, die normaliter een hogere populariteit genieten.

Enkele knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen met internationaal aanbod
Het grootste potentiële aanbod van Europees arbeidsmarkttalent ligt binnen de Transport, Onderzoek & Wetenschap, Horeca en Logistiek. Daarbij sluit het volume van het aanbod aan bij enkele grote schaarstegebieden en is er voldoende arbeidspotentieel om de tekorten aan te vullen. Nederland geniet relatief beperkte populariteit in bijvoorbeeld de zorg. Dit wordt onder meer ingegeven door de restricties die het BIG-register oplegt voor verpleegkundigen en andere personen werkzaam in de zorg.

Dit artikel verscheen op 23 juni 2022 via Intelligence Group. Klik hier om het volledige artikel te bekijken.