‘Huisvestingsnorm arbeidsmigranten moet in cao’

Werkgevers en werknemers vrezen dat de komst van nog meer buitenlandse werknemers de nu reeds omvangrijke huisvestingsproblemen verder zullen verergeren. Daarom willen ze in cao’s afspreken om zich te houden aan minimale kwaliteitsnormen, zoals die nu al bestaan voor de uitzendbranche en de agrarische sector. De kans is namelijk levensgroot dat werkgevers in andere sectoren met veel arbeidsmigranten, zoals de logistiek, op afzienbare termijn ook buiten de uitzenders om werknemers naar Nederland gaan halen en ook zelf hun huisvesting gaan regelen. Dat zou tot nog meer uitwassen met beddenverhuur of een wildgroei aan sectorale keurmerken kunnen leiden, vrezen vooral de vakbonden.
‘We willen eigenlijk naar een gewoon huurrecht zoals dat ook geldt voor studentenkamers, maar op deze manier zetten we het in ieder geval aan de onderkant dicht’, reageert FNV-bestuurder Erik Pentenga.

Dit artikel verscheen eerder in het Financieel Dagblad. Bekijk hier het volledige artikel of lees hieronder verder.

Spoedoverleg
De nieuwe afspraken zijn op centraal niveau gemaakt tussen werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland en vakbonden FNV, CNV en VCP. Ze zijn vastgelegd in een aanbeveling die eind vorig jaar is verzonden naar alle partijen in het land die over cao’s onderhandelen. Als cao-partners aan de minister van Sociale Zaken vragen een cao algemeen verbindend te verklaren – waardoor die voor alle bedrijven in een sector geldt – moeten ze ook de huisvesting meenemen.
Tegelijkertijd hebben ze ministers Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken) gevraagd om spoedoverleg met de ondertekenaars van de Nationale Verklaring (Tijdelijke) Huisvesting (EU-)Arbeidsmigranten uit 2012. Daar zitten behalve de rijksoverheid, werkgevers en vakbonden ook de gemeenten, commerciële verhuurders en woningcorporaties bij. ‘Hernieuwde samenwerking moet ertoe leiden dat de tekorten aan huisvesting en de misstanden met spoed worden teruggedrongen.’

Half miljoen
De ministers gaan daar graag op in, maar er is nog geen datum, zegt een woordvoerder van Koolmees woensdag. De minister staat positief tegenover afspraken over gecertificeerde huisvesting, al zijn cao’s een zaak voor sociale partners. Vlak voor kerst lieten vijf betrokken bewindslieden al in een brief weten dat ze de ‘goede intenties die uit de Nationale Verklaring spraken, willen doorontwikkelen.’
Er werken een kleine 500.000 mensen uit andere EU-landen in Nederland. Polen vormen veruit de grootste groep. Vier op de vijf Oost-Europeanen zitten op of net boven het minimumloon. Volgens de arbeidsinspectie misbruiken werkgevers huisvesting als verdienmodel. Werknemers zijn soms meer aan huur kwijt dan de 25% van het minimumloon die de werkgever maximaal mag inhouden, maar overtredingen zijn lastig te achterhalen.

Bron: Financieel Dagblad (9 januari 2020).