Arbeidsmigratie verdeelt regeringscoalitie

Het nieuwe politieke jaar moet nog beginnen in Den Haag, maar regeringspartijen VVD en CDA deden in het kerstreces alvast manmoedige pogingen de politieke agenda voor 2020 te bepalen. Boven aan hun lijst met speerpunten? Migratie.

Het Financieel Dagblad publiceerde een analyse van de speerpunten van de verschillende partijen en de belangrijkste discussiepunten. Lees hieronder verder of bekijk hier het volledige artikel op FD.nl

Zowel minister-president Mark Rutte als zijn CDA-vicepremier Hugo de Jonge uitten in kranteninterviews hun zorgen over de migratiestromen naar en binnen de Europese Unie (EU). Als de uitlatingen van de twee kopstukken uit het kabinet iets duidelijk maakten, is het hoe scherp de vierpartijencoalitie verdeeld is over het migratievraagstuk. In aanloop naar de verkiezingen volgend jaar maart zullen die verschillen alleen maar verder worden uitvergroot.
De VVD richt haar pijlen op het terugdringen van het aantal asielzoekers. CDA en ChristenUnie maken zich zorgen over de maatschappelijke gevolgen van ‘ongecontroleerde arbeidsmigratie’, terwijl VVD en D66 juist een veel positievere toon aanslaan over arbeidsmigranten. De twee liberale partijen zien ook het belang van goedkope arbeid voor werkgevers.

Opvang in de regio
Premier Rutte pleitte vlak voor kerst in De Telegraaf voor strengere bewaking van de Europese buitengrenzen om zo ‘kansarme’ economische migranten buiten de deur te houden. Lukt dat niet, dan zijn de open binnengrenzen in de EU ‘in gevaar’, aldus de liberale premier. Dinsdag stelde VVD-Kamerlid Bente Becker in diezelfde Telegraaf dat het Nederlandse asielstelsel op de schop moet. Vluchtelingen moeten niet meer in Nederland, maar in de regio asiel aanvragen.
De Jonge daarentegen plaatste afgelopen weekend in NRC juist vraagtekens bij het totaal aantal migranten dat naar Nederland komt. De CDA’er pleitte voor een bovengrens aan het aantal arbeidsmigranten én vluchtelingen. Het groeiende aantal immigranten zou Nederlanders onzeker maken, stelde De Jonge. ‘Arbeidsmigratie, vluchtelingen, we moeten het voorspelbaar maken.’ Een jaarlijks migratiesaldo van 80.000 is ‘te veel voor Nederland’, zei hij, zonder een gewenst maximumaantal te willen noemen. Uit recente CBS-cijfers blijkt dat het migratiesaldo vorig jaar uitkwam op 114.000.
De Jonges pleidooi voor het ‘opnieuw wegen’ van de effecten van het vrije verkeer van personen binnen de EU sluit aan bij het gezamenlijke actieplan dat coalitiegenoot ChristenUnie en oppositiepartij SP in december presenteerden om de komst van arbeidsmigranten te reguleren. Zo moeten EU-lidstaten onderling afspraken kunnen maken over het aantal buitenlandse werknemers of de duur van hun aanstelling.

Lees hier het volledige artikel via Financieel Dagblad.