Logo Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Oprichting van het kenniscentrum arbeidsmigranten

Om meer waardevolle informatie te verstrekken over arbeidsmigranten is er vanuit de sector Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten opgericht. Doel van het initiatief is om betrokken partijen zoals politici en het bedrijfsleven, maar ook journalistiek en burgers informatie over arbeidsmigranten te kunnen verstrekken. Ook is het doel om de beeldvorming rondom arbeidsmigranten te objectiveren.

De focus van Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten komt te liggen op kennisdeling en ontwikkeling en op opinievorming rondom de 5 centrale thema’s: werken, wonen, cultuur, integratie en wetgeving. Met een breed gedragen bestuur, waarin maatschappelijk relevante organisaties zijn vertegenwoordigd, wil het Kenniscentrum beleidsadvies geven op al deze thema’s. Bijvoorbeeld rondom de EU Blauwe Kaart om arbeidsmigranten ook van buiten de EU perspectief te kunnen geven in Nederland als woon- en werkland.

Volgens initiatiefnemers Karolina Swoboda en Frank van Gool is arbeidsmigratie een relevante economische en maatschappelijke ontwikkeling die steeds hoger op de politieke agenda komt. Steeds meer bedrijven (willen of moeten) werken met arbeidsmigranten. Ook de maatschappelijke beeldvorming vormt een belangrijke factor. Desondanks blijft arbeidsmigratie een complex fenomeen. Precieze cijfers over de aantallen ontbreken en we weten weinig over de herkomst, motieven en verblijfsduur van ‘de arbeidsmigrant’. Daarom is het initiatief genomen voor de oprichting van Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten. Een onafhankelijk instituut voor het ontwikkelen van kennis en netwerken en wil bijdragen aan beeldvorming en beleidsvoorbereiding als het gaat om arbeidsmigranten.

Frank van Gool: “Karolina Swoboda en ik zijn nu al 20 jaar actief op het gebied van arbeidsmigratie en telkens blijkt dat er behoefte is aan feitelijke gegevens en achtergrondinformatie. Die behoefte is heel breed, van het bedrijfsleven tot maatschappelijke organisaties en het openbaar bestuur. Wij zijn er trots op dat wij op oprichting van dit onafhankelijke instituut mogelijk kunnen maken.”

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten start begin 2020 en inmiddels hebben instanties als ABU, VNO/NCW, Glastuinbouw Nederland en het Expertisecentrum Flexwonen ondersteuning toegezegd. Karolina Swoboda en Frank van Gool zijn de oprichters van OTTO Work Force en van KAFRA Housing