Ahmed Marcouch nieuwe voorzitter Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Tijdens het online symposium over de positie van arbeidsmigranten in Nederland heeft Stichting Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten Ahmed Marcouch aangekondigd als nieuwe voorzitter. Hij volgt interim voorzitter Arend van Wijngaarden op. Het Kenniscentrum heeft tot ambitie om wetenschappelijke en gevalideerde kennis over arbeidsmigranten integraal te bundelen, ontwikkelen en te delen. Marcouch is burgemeester van Arnhem en heeft in het verleden diverse politieke functies vervuld.

Belang van kennisontwikkeling rondom arbeidsmigranten
Marcouch is bijzonder verheugd met zijn voorzittersrol: ‘Nederland heeft al decennia te maken met arbeidsmigratie, en dat zal ook zo blijven. Deze vaststelling moeten leiden tot een volgende stap: de erkenning van het belang van kennisdelen en het opbouwen van expertise over arbeidsmigranten. Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten is daarbij cruciaal: met gefundeerde kennis over arbeidsomstandigheden, wonen en integratie’.

Aftredend interim voorzitter Arend van Wijngaarden is bijzonder verheugd met Marcouch zijn aanstelling: ‘geweldig nieuws dat een kopstuk als Ahmed Marcouch zich op deze manier aan Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten verbindt. Hij onderstreept hiermee de doelstellingen van de stichting en het belang van arbeidsmigranten in Nederland’. Arend van Wijngaarden blijft onderdeel van het Dagelijks Bestuur van de stichting.

Over Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten
Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten is in 2020 als stichting opgericht en heeft de ambitie uit te groeien tot dé kennisautoriteit rondom arbeidsmigranten. Dit doet het middels kennisontwikkeling, -bundeling en -deling. Daarbij richt het zich zowel op kennismigranten als arbeidsmigranten van binnen en buiten Europa. Het bestuur wordt gevormd door experts uit het veld en zijn werkzaam of werkzaam geweest bij sociale partners, ngo’s, adviesorganen en universiteiten. Daarnaast heeft de stichting een wetenschappelijke raad die systematisch kennishiaten rondom arbeidsmigranten in beeld brengt en het bestuur adviseert. De stichting wordt gefinancierd middels donaties en subsidies.