Onderzoek arbeidsmigrantenpanel: Training, opleiding en toekomstperspectieven

Er werken honderdduizenden arbeidsmigranten uit de hele wereld in Nederland en veel bedrijven hebben hen keihard nodig. Toch weten veel Nederlanders weinig over arbeidsmigranten en is er veel onwetendheid. Ook wordt er vooral gesproken óver arbeidsmigranten, maar nauwelijks mét arbeidsmigranten. Daarom wil Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten via haar onderzoekspanel Share My Voice de stem van de arbeidsmigrant zélf laten horen door korte onderzoeken uit te voeren onder arbeidsmigranten. Op dit moment voert zij haar derde onderzoek uit onder arbeidsmigranten, gericht op training, opleiding en toekomstperspectieven.

Hoe denken arbeidsmigranten over Nederland?
Arbeidsmigranten zijn van groot belang voor Nederland. Maar er wordt nauwelijks geluisterd naar hun meningen, gevoelens en ervaringen. De stem van de arbeidsmigrant wordt hierdoor niet gehoord. Daarom heeft Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten onderzoekspanel Share My Voice opgericht. Share My Voice is een onafhankelijk onderzoekspanel ván en vóór arbeidsmigranten. Via Share my Voice worden korte onderzoeken gedaan om de stem van arbeidsmigranten zélf te laten horen, zodat wij bedrijven en overheden kunnen helpen met nieuwe kennis en het nemen van betere beslissingen. Eerder is al onderzoek gedaan naar de woon-, werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten en hun kennis van- en toegang tot gezondheidszorg en bedrijfsgezondheidszorg. 

Nieuw onderzoek: Wensen en mogelijkheden arbeidsmigranten rondom training en opleiding
Op dit moment wordt het derde onderzoek uitgevoerd onder het onderzoekspanel. Dit onderzoek is gericht op training, scholing en opleiding op het werk en de toekomstperspectieven en ambities van arbeidsmigranten. Hiermee hopen wij de wensen, behoeften en mogelijkheden van arbeidsmigranten op te halen. Zo krijgen we een beter beeld van hun behoeften en verkrijgen we meer inzicht in wat Nederland kan doen om arbeidsmigranten te binden en behouden. Het onderzoek kan worden ingevuld via www.sharemyvoice.nl.
Wilt u als werkgever, uitzender, huisvester of andere organisatie meewerken aan dit onderzoek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Onderzoekspanel gericht op onafhankelijk onderzoek
Share My Voice wordt uitgevoerd in opdracht van Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten: een onafhankelijke stichting gericht op het ontwikkelen en verzamelen van kennis over arbeidsmigranten. Er worden allerlei onderzoeken uitgevoerd onder arbeidsmigranten, bijvoorbeeld over werkomstandigheden, huisvesting, integratie, ambities en toekomstperspectief. Hiermee willen wij burgers, bedrijven, overheden en andere partijen beter informeren over arbeidsmigranten. Dat geeft hen meer kennis, waardoor zij arbeidsmigranten beter kunnen binden, boeien en behouden en betere beslissingen kunnen nemen. Denk bijvoorbeeld aan andere, goedkopere vormen van huisvesting, meer ontwikkelmogelijkheden op het werk en een betere beeldvorming onder Nederlanders.