Jongste expats vragen om nieuwe onderwijsvorm: ‘We geven les aan dertig nationaliteiten’

In ‘brainport’ Eindhoven strijken steeds meer ingenieurs uit India en andere landen neer die hun kinderen massaal aanmelden bij gewone basisscholen. De internationale school vinden ze te elitair en te duur. Een nieuwe onderwijsvorm is geboren.

Steeds meer expats, onder meer uit China en India, komen naar ons land om hier tijdelijk te werken. Onder meer Brainport Eindhoven trekt steeds meer kennismigranten, wat onder meer een forse impact heeft op het regionale onderwijs. De Volkskrant maakte een reportage over internationalisering in de regio Eindhoven.

Lees hier de rapportage op de website van De Volkskrant of lees hieronder verder.

‘Ruim je boek op, pak je chromebook, we gaan rekenen’, zegt juf Emmy tegen haar leerlingen uit India, Brazilië, Ethiopië, Zuid-Afrika, Italië, Frankrijk, de Filipijnen en Nederland. Ze spreekt haar klas – groep 4/5 met circa 25 leerlingen uit alle windstreken van de wereld – toe in het Nederlands. Maar onderling spreken de 8- en 9-jarige kinderen vooral Engels – of een van de vele Indiase talen, want het overgrote deel van de klas komt uit India.

‘In onderling contact mogen de leerlingen kiezen, in contact met de juf moeten ze vooral Nederlands spreken – al lukt dat soms niet iedereen’, vertelt Emmy. Ook kan de voertaal per les verschillen: rekenen wordt in het Nederlands gedaan, aardrijkskunde en geschiedenis in het Engels. De klas heeft daarom twee leerkrachten: één die het Engels en een ander die het Nederlands als moedertaal heeft.

Grosso modo krijgt deze internationale klas in het gebouw van basisschool De Driesprong in Eindhoven, gelegen in een volksbuurt in stadsdeel Tongelre, de helft van de lestijd in het Nederlands en de andere helft in het Engels. Dat is een groot verschil met de Internationale School Eindhoven (ISE), gevestigd in een voormalig kazernecomplex aan de Oirschotsedijk, die het curriculum bijna helemaal in het Engels heeft.

Groeiend aantal
‘We zien de afgelopen jaren een groeiend aantal mensen uit India en andere landen die hun kinderen aanmelden bij reguliere basisscholen in Eindhoven’, zegt Geert Simons, directeur internationalisering van scholenkoepel Salto waar 22 scholen onder vallen. ‘De toestroom is zo groot dat we speciale internationale klassen hebben gevormd in twee basisscholen: één in Tongelre en één in vinexwijk Meerhoven bij Veldhoven. We geven les aan kinderen van 30 nationaliteiten, de meerderheid komt uit India.’

Het is een nieuw fenomeen: de internationalisering van het reguliere onderwijs. Die komt voort uit de explosieve groei van het aantal ‘kenniswerkers’ uit het buitenland die verhuizen naar de Brainportregio, zoals Eindhoven en omstreken wel worden genoemd. Ze werken bij ASML, Philips, NXP, VDL, DAF, bij een ander hightechbedrijf of een toeleverancier. Alleen de immigratie van het aantal kenniswerkers uit India is al gestegen tot boven de 4.000, en de verwachting is dat deze toestroom de komende jaren verder zal toenemen.

Techneuten
‘De kenniswerkers zijn bijna allemaal ingenieurs’, aldus Simons. ‘Eerst zag je alleen de techneuten met een master in engineering, nu zie je ook steeds vaker bachelors in engineering verschijnen. Ze verschillen van de klassieke expats, het hogere kader dat hier maar twee of drie jaar blijft om daarna naar een ander land te verkassen. De kenniswerkers hebben veelal een vast dienstverband en blijven wel zes, zeven jaar of nog langer.’
Juist omdat veel kenniswerkers niet weten hoe lang ze in Nederland blijven, willen ze hun kinderen niet naar een internationale school sturen. Maar ook de gewone Nederlandse school past niet bij hun onderwijsbehoefte. ‘Ze willen dat hun kinderen de Nederlandse taal leren en integreren’, vervolgt Simons. ‘Maar ze willen ook dat ze goed Engels leren en zich internationaal ontwikkelen, om alle toekomstmogelijkheden open te houden. Ze zijn flexibel en mobiel. Voor je het weet vervolgen ze hun carrière in een ander buitenland en hoppen ze naar Silicon Valley.’

Ze behoren tot een nieuwe groep expats van gewone, weliswaar goedbetaalde, werknemers die opereren op een internationale arbeidsmarkt. Terwijl de klassieke expats vaak huisvesting en onderwijs voor de kinderen (grotendeels of gedeeltelijk) vergoed krijgen van hun werkgever, moeten de kenniswerkers deze voorzieningen meestal zelf betalen. Ook dat is een reden waarom Indiase en andere kenniswerkers bij reguliere basisscholen aankloppen: het scheelt een behoorlijke smak geld. Voor een internationale school betalen ouders al snel ruwweg 4.500 tot 5.000 euro per kind per jaar – en in het voortgezet onderwijs zelfs 7.000 tot 7.500 euro.
Scholenkoepel Salto begon vorig jaar nog voorzichtig met één internationale kleuterklas op basisschool Reigerlaan, waarvan Simons locatiedirecteur is. Maar de toestroom van buitenlandse leerlingen was zo groot, dat het bestuur al snel voor een radicalere aanpak koos. Dit jaar zijn op twee basisscholen meer internationale klassen gevormd: zeven op basisschool De Driesprong en vijf op basisschool St@rtbaan in vinexwijk Meerhoven (bij Veldhoven), die door de invasie van Aziatische arbeidsmigranten in de volksmond soms Wokhoven wordt genoemd. Wettelijk gezien vallen alle internationale klassen onder basisschool Reigerlaan.

Bekijk het volledige artikel via De Volkskrant (10 februari 2020).