Jaarrapportage arbeidsmigranten 2021

Eind 2020 heeft het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, onder leiding van Emile Roemer, diverse aanbevelingen gepresenteerd voor de bescherming van arbeidsmigranten. Recent werd de eerste voortgangsrapportage gepubliceerd: Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2021. 

Op 30 oktober 2020 bracht het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten haar adviesrapport uit onder de titel ‘Geen
tweederangsburgers’. Op dit moment, één jaar na het uitbrengen van dit adviesrapport, is een jaarrapportage opgesteld. In de “Jaarrapportage Arbeidsmigranten” wordt inzicht gegeven in de voortgang van de diverse aanbevelingen voortkomend uit het advies van het Aanjaagteam. Ook wordt er een breder beeld geschetst van de ontwikkelingen rondom arbeidsmigratie. Dit gebeurt aan de hand van zeven thema’s, die overeenkomen met de aanbevelingen van het Aanjaagteam, zoals Registratie, Huisvesting en Zorg. Daarnaast is de rapportage aangevuld met nieuwe informatie over onder andere dak- en thuislozen, sociale zekerheid en COVID-19. Specifiek voor het thema ‘Zorg en welzijn’ is ook uitgebreid gemaakt van het tweede panelonderzoek van Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten.

Klik hier en bekijk het volledige rapport via de Rijksoverheid.