LTO: Personeelstekort brengt oogstseizoen in gevaar

LTO Nederland wil dat werkgevers ook de mogelijkheid krijgen om seizoenarbeiders van buiten de Europese Unie in te zetten. Omdat de arbeidsmarkt zo krap is, vrezen veel werkgevers in de land- en tuinbouw dit seizoen anders onvoldoende teelt- en oogstmedewerkers te hebben.

Uit een peiling van LTO onder ruim 580 agrarische werkgevers blijkt dat 84 procent van hen denkt dit seizoen over onvoldoende arbeidskrachten te beschikken. Het gaat specifiek om seizoenarbeiders voor teelt- en oogstwerkzaamheden in de open teelten, glastuinbouw en de fruitsector.

Arbeidsmigratie
Eén van de oplossingen waar LTO aandacht voor vraagt, is het verruimen van de arbeidsmigratie. 40% van de werkgevers ziet dit als een kans. Een ruimhartiger en gerichte inzet van seizoenarbeiders uit landen buiten de EU helpt de werkgevers in de land- en tuinbouw en voorkomt dat producten niet geoogst kunnen worden, vindt LTO.
De bestaande regeling ‘verblijfs- en werkvergunning seizoenarbeid voor de land- en tuinbouw’ biedt een oplossing, vindt LTO. Al op korte termijn en voor het komende teelt- en oogstseizoen moet het daarmee mogelijk worden om, onder voorwaarden, seizoenarbeiders van buiten de Europese Unie in de land- en tuinbouw aan de slag te laten gaan.

Dit artikel verscheen eerder via Nieuwe Oogst. Klik hier om het volledige artikel te lezen.
Bron: Nieuwe Oogst (2 februari 2022).