Onderzoek arbeidsmigrantenpanel: Aanpak van arbeidsrechtelijke problemen

Er wordt in Nederland nog altijd vooral gesproken óver arbeidsmigranten, maar nauwelijks mét arbeidsmigranten. Daarom wil Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten via het onderzoekspanel Share My Voice de stem van de arbeidsmigrant zélf laten horen. Er worden periodiek korte onderzoeken uitgevoerd onder arbeidsmigranten. Recent werd het vierde onderzoek uitgevoerd, dit keer gericht op hun toegang tot en gebruik van arbeidsrecht.

Panelonderzoek effectuering arbeidsrecht
In hoeverre hebben werknemers bij arbeidsconflicten toegang tot (arbeids)recht en in welke mate komen arbeidsrechtelijke problemen voor bij diverse groepen werkenden, waaronder arbeidsmigranten. Die vraag stond centraal in een groter enquêteonderzoek dat is uitgevoerd door I&O Research en Centerdata, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit onderzoek ging over de omvang en de aard van de effectuering van arbeidsrecht onder de Nederlandse beroepsbevolking. Om een volledig beeld van het onderwerp te krijgen, is de vragenlijst ingezet onder werkende Nederlanders én onder in Nederland werkzame arbeidsmigranten die staan ingeschreven in het panel Share my voice.

Aan dit onderzoek namen bijna 200 arbeidsmigranten deel vanuit het panel. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat van deze groep arbeidsmigranten in totaal 63% arbeidsrechtelijke conflicten heeft meegemaakt (ter vergelijking, onder Nederlandse werkenden lag dit op 35%). De meest voorkomende problemen in de afgelopen 5 jaar houden verband met loon, werktijden, ongewenste gedrag en het arbeidscontract.

Klik hier om alle resultaten te lezen in het volledige onderzoeksrapport.

 

Onderzoekspanel gericht op onafhankelijk onderzoek
Share My Voice wordt uitgevoerd in opdracht van Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten: een onafhankelijke stichting gericht op het ontwikkelen en verzamelen van kennis over arbeidsmigranten. Er worden allerlei onderzoeken uitgevoerd onder arbeidsmigranten, bijvoorbeeld over werkomstandigheden, huisvesting, integratie, ambities en toekomstperspectief. Hiermee willen wij burgers, bedrijven, overheden en andere partijen beter informeren over arbeidsmigranten. Dat geeft hen meer kennis, waardoor zij arbeidsmigranten beter kunnen binden, boeien en behouden en betere beslissingen kunnen nemen. Denk bijvoorbeeld aan andere, goedkopere vormen van huisvesting, meer ontwikkelmogelijkheden op het werk en een betere beeldvorming onder Nederlanders.