Sociaal-demografische diversiteit van arbeidsmigranten in Nederland: Samenhang met werkomstandigheden, werkbeleving, en welzijn.

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten heeft tussen januari en december 2021 via het arbeidsmigrantenpanel Share my Voice een aanzienlijke hoeveelheid vragenlijsten afgenomen bij een grote en diverse groep arbeidsmigranten in Nederland. Studenten van de Masteropleiding Human Resource Studies (Universiteit Tilburg) hebben deze data voor hun afstudeerscripties gebruikt om te onderzoeken of er verschillen zijn binnen de groep arbeidsmigranten, en of die verschillen gevolgen hebben voor hun welzijn, werkbeleving, sociale integratie of migratie-intentie. Alle studenten hebben gekeken naar verschillen tussen mannen en vrouwen. Daarnaast zijn sociaal-demografische factoren zoals leeftijd en opleidingsniveau onderzocht.

De scripties zijn begeleid door Brigitte Kroon (Associate Professor Human Resource Studies) en Jan Cremers (TLS & bestuurslid van Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten). Dit rapport is een samenvatting van de vier scripties.
De volledige scripties worden binnenkort gepubliceerd via deze website.

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Brigitte Kroon ([email protected]) en Jan Cremers ([email protected]).