INT-AR Paper 7

Inleiding: welke belangrijke effecten zijn verbonden aan arbeidsmigratie?

In dit paper worden de macro-economische effecten van arbeidsmigratie samengevat die in de relevante economische literatuur zijn terug te vinden. Ingezoomd wordt vooral op de (macro) economische effecten voor het gastland. De onderzochte, economische effecten betreffen de economische groei, arbeidsmarkteffecten en het gebruik van- en de bijdrage aan de sociale zekerheid.

De literatuur op dit terrein is voor een belangrijk deel nog steeds gebaseerd op het werk van George Borjas en Barry Chiswick over de effecten in de VS. Migratiepatronen in Europa wijken evenwel in belangrijke mate af van de traditionele patronen in migratielanden als de VS en Canada. Vandaar dat we expliciet onderzoek over Europese landen opnemen in dit paper, ook al omdat Europese landen in 2015 en 2016 te maken hadden met een serieuze piek in de vluchtelingenmigratiestroom. Daarnaast is in Nederland inmiddels sprake van de structurele aanwezigheid van een substantieel aantal arbeidsmigranten uit de MOE-landen (Cremers & Houwerzijl 2018, Cremers & de Volder 2020, SEO 2019).
Het is niet eenvoudig voor de Nederlandse situatie de macro-economische effecten van migratie in kaart te brengen. Over de omvang en samenstelling van (arbeids)migratiestromen is relatief veel bekend, maar het aantal studies over de economische effecten van immigratie in Nederland is zeer beperkt. Er is echter geen aanleiding te denken dat die effecten heel anders zijn dan in onze buurlanden.

Klik hieronder om het paper te downloaden!

Dit paper is oorspronkelijk geschreven in 2016 en werd begin 2021 geactualiseerd.