Digitaal Symposium: De arbeidsmigrant en Nederland

Donderdag 4 maart 15:00 – 17:00 uur

Op 4 maart organiseerde Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten een symposium over arbeidsmigranten.
De livestream is hieronder en op YouTube terug te kijken.

Vragen over dit evenement?
Mocht u naar aanleiding van dit symposium nog vragen hebben, dan kunt u hierover contact opnemen via [email protected].

Over het symposium
Op donderdag 4 maart organiseerde Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten het eerste nationale symposium over arbeidsmigranten in Nederland. Een symposium dat volledig in het teken stond van kennisontwikkeling, kennisdeling en netwerken rondom arbeidsmigranten. In een interactieve online talkshow werden de nieuwste onderzoeksresultaten gepresenteerd, deelden arbeidsmigranten hun eigen ervaringen en gingen we met elkaar in gesprek over actuele thema’s zoals huisvesting, werkomstandigheden en integratie. Diverse topsprekers, waaronder Mathijs Bouman, Emile Roemer en Jan Cremers, kwamen aan het woord om u bij te praten.

Programma
15:00 – 15:15 Opening en introductie Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten
15:15 – 15:45 Presentatie resultaten grootschalig panelonderzoek; hoe denken arbeidsmigranten zélf over o.a. huisvesting, integratie en hun toekomst in Nederland?
15:40 – 16:00 Arbeidsmigranten in de spotlight; in gesprek met Malgorzata Bos-Karczewska en arbeidsmigranten over hun ervaringen in Nederland
16:00 – 16:10 Econoom Mathijs Bouman over demografische- en economische ontwikkelingen rondom arbeidsmigranten
16:10 – 16:40 Tafeldiscussie met o.a. Emile Roemer (voorzitter Aanjaagteam Arbeidsmigranten en waarnemend burgemeester Alkmaar), Mathijs Bouman (journalist en econoom) en Jan Cremers (senior onderzoeker Tilburg University)
16:40 – 16:45 Afsluiting

Terugkijken
Het digitale symposium is op deze pagina en op YouTube terug te kijken.

Namens Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten,
Arend van Wijngaarden (interim-voorzitter)

Meld u gratis aan voor het symposium door onderstaand formulier in te vullen.